Opettajille ja tutkijoille

Osaamiskeskus palvelee myös opettajia eri kouluasteilla, tutkijoita ja tutkimusyhteisöjä. Tälle sivulle kokoamme tietoa, tapahtumia ja aineistoja yhteiskunnalliseen yrittämiseen liittyvästä opetuksesta, tutkimuksesta ja tutkimusrahoituksesta. Tutustu myös tutkimuksen tiekarttaan ja datasivuun!

Tietoa yhteiskunnallisista yrityksistä

Datasivun tavoitteena on kuvata yhteiskunnallista yritystoimintaa Suomessa laajasti rekisteriaineistoja hyödyntäen. Sivuston tarkoitus on auttaa tiedonkeruun systematisoinnissa ja tehdä moninaista yhteiskunnallisten yritysten kenttää Suomessa tunnetuksi ja näkyväksi. Ilman järjestelmällistä tilastointia yritysten määrästä ei ole mahdollista tehdä vaikuttavaa tutkimusta eikä seurata alan kehittymistä.

Tutustu datasivuumme täällä. Tilaa myös uutiskirjeemme, jossa kerromme noin kerran kuukaudessa Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen ajankohtaisista kuulumisista.

Kehitämme palveluamme jatkuvasti ja kuulemme mielellämme, miten voimme olla parhaiten avuksi yhteiskunnalliseen yrittämiseen liittyvissä asioissa. Ollaan yhteydessä!

 

Opiskele ohjauksen osaajaksi

Järjestämme yhdessä Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa Yhteiskunnallisen yrityksen ohjauksen ja neuvonnan osaaja -opintojakson (5 op). Koulutus järjestetään seuraavan kerran syksyllä 2023. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan täällä.

 

Tutkimuksen tiekartta

Back to top

Tutkimuksen tiekartan tavoitteena on yhteiskunnallisten yritysten tutkimuksen tekemisen ja kehittämisen edellytysten vahvistaminen.

Tutkimuksen tiekartta hahmottaa yhteiskunnallisten yritysten tutkimuksen nykytilaa,  tunnistaa keskeisiä tutkimuskysymyksiä ja -teemoja ja määrittää soveltavalla tutkimuksella sekä perustutkimuksella ratkaistavia haasteita.                     

Tiekartta on ensimmäinen laatuaan ja viitoittaa tietä tutkimukselle, lisää tunnettuutta, toimii viestinnän välineenä ja on lähtölaukaus aktiiviselle verkostolle.

Tutkimuksen tiekartta on tehty yhdessä tiedeyhteisön, tutkimuksen tilaajien ja rahoittajien sekä tiedon käyttäjien kanssa. Se perustuu kahteen työpajaan, joista ensimmäinen toi yhteen laajan joukon tutkijoita ja toinen taas tiedon tilaajat ja käyttäjät. Työtä tukivat online-kysely ja sidosryhmähaastattelut.

Tavoitteena on, että vuonna 2030

 • Monitieteellisen tutkimuksen ja opetuksen pitkäjänteisyys perustuu YAMK- tutkintoon, korkeakouluprofessuuriin ja tutkimusohjelmiin, sekä uusin rahoitusavauksiin.
 • Korkeakoulujen, tutkijayhteisön, yritysten, tiedon tilaajien ja käyttäjien aktiivinen ekosysteemi tutkii ja opettaa yhteiskunnallisten yritysten toimintatapoja sekä kytkeytyy tutkimuksen kansainvälisiin verkostoihin.
 • Yhteiskunnallisten yritysten erityisrooli ja vaikuttavuus yhteiskunnallisten haasteiden uudenlaisina ratkaisijoina ja hyvinvoinnin lisääjinä, sekä rooli sosiaalisesti ja ekologisesti kestävässä taloudessa vahvistuu.
 • Yhteiskunnallisiin yrityksiin kohdistuva tutkimus tuottaa tietoa ja ymmärrystä, joka tukee suomalaisen yhteiskunnan rakentajia ja uudistajia, auttaa luomaan uusia liiketoiminta- ja palvelumalleja sekä edistää tutkimusperustaista yhteiskunnallista päätöksentekoa.

Keskeisimmät suositukset ovat

 • Opetuksen lisääminen laaja-alaisesti eri korkeakouluissa on tehokkain tapana viedä eteenpäin yhteiskunnallisiin yrityksiin kohdistuvaa monitieteellistä tutkimusta, tietoisuutta ja kiinnostusta.
 • Verkostomaisesti, usean eri ammattikorkeakoulun yhdessä toteuttama yhteiskunnallisen yrittäjyyden YAMK-tutkinto toimii runkona opetuksen kehittämiselle, mutta myös käytännönläheiselle yritysyhteistyölle.
 • Määräaikainen työelämäprofessuuri auttaa vahvistamaan yritysyhteistyötä sekä rakentamaan tutkimuksen, opetuksen ja tiedon käyttäjien ekosysteemiä.
 • Korkeakouluprofessuuri toimii pitkäjänteisenä tieteellisen työn kehityksen moottorina ja tutkimusohjelmien koordinoinnin työkaluna.

Tutkimuksen tiekartan keskeisimmät askeleet vuoteen 2030 asti ovat seuraavat:

 • 2023: FINSERN – tutkimusverkosto lanseerataan uudelleen  yhdistämään tutkijat, yritykset ja rahoituksen sekä aktivoimaan kansainväliset verkostot.
 • 2023: Ensimmäinen suomenkielinen perusteos yhteiskunnallisista yrityksistä julkaistaan.
 • 2024: Yhteiskunnallisen yrittäjyyden YAMK-tutkinto verkostomaisesti toteutettuna eri ammattikorkeakoulujen kesken käynnistyy.
 • 2025: Ensimmäinen yhteiskunnallisiin yrityksiin keskittyvä tutkimusohjelma käynnistyy.
 • 2026: Määräaikainen työelämäprofessuuri vahvistaa yritysyhteystyötä ja rakentaa tutkimuksen ja opetuksen ekosysteemiä.
 • 2028: Yhteiskunnallisen yritystoiminnan korkeakouluprofessuuri aloittaa tieteellisen työn pitkäjänteisen vahvistamisen.

 

Ajankohtaista

Yhteiskehittämällä luodaan kestäviä ratkaisuja työllisyyteen

Yhteiskehittämällä luodaan kestäviä ratkaisuja työllisyyteen

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus on kerännyt ja arvioinut 80 osatyökykyisten työllisyyttä tukevaa Suomessa kokeiltua mallia viimeisten 10 vuoden ajalta. Vaikuttavimpia malleja näistä yhdistää se, että ne on luotu yhteiskehittämällä.

Vaikuttavuusperusteinen liiketoiminta yhdistää sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen hyödyn

Vaikuttavuusperusteinen liiketoiminta yhdistää sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen hyödyn

Yrityksen yhteiskunnallinen päämäärä ja kannattavuus eivät sulje toisiaan pois. Myös yhteiskunnallisen yrityksen tulee olla kannattava pystyäkseen toimimaan ja skaalaamaan toimintaansa.

Teoista sanoiksi – vaikuttavuudesta viestiminen on elinehto

Teoista sanoiksi – vaikuttavuudesta viestiminen on elinehto

Yhteiskunnallisella yrityksellä on itseään isompi tarina kerrottavana siitä, mitä ongelmaa se ratkaisee ja miksi. Halutun muutoksen kuvaaminen selkeästi ja vaikuttavasti on usein haastavaa, mutta se tarjoaa myös tavan erottautua.

Opinnäytetyökilpailu – voita 1000 euroa!

Opinnäytetyökilpailu – voita 1000 euroa!

Palkitsemme vuoden parhaan yhteiskunnallista yritystoimintaa käsittelevän opinnäytetyön. Kilpailuun voivat osallistua yliopistojen maisteritutkintojen ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöt.

Tehdään olemassa oleva osaaminen näkyväksi

Tehdään olemassa oleva osaaminen näkyväksi

Yrityksissä ja julkisen sektorin työtehtävissä korostuvat tutkintoihin perustuvat rekrytoinnit, jolloin muuta osaamista on vaikea tuoda esiin uskottavalla tavalla. Erityisen vaikeaa tämä on henkilöille, joiden työkyky on jollain tapaa heikentynyt tai rajoittunut. Yhteiskunnalliset yritykset ja välityömarkkinatoimijat ovat avainasemassa osatyökykyisten osaamisen näkyväksi tekemisessä.

Uusi datasivusto löysi Suomesta 2488 yhteiskunnallista yritystä  

Uusi datasivusto löysi Suomesta 2488 yhteiskunnallista yritystä  

Yhteiskunnalliset yritykset työllistävät yli 61 000 henkilöä ja toimivat yleisimmin sosiaali- ja terveysalalla, työllistämistoiminnassa, koulutuksessa sekä kiertotalouden parissa.

Katse kohti julkisia hankintoja

Katse kohti julkisia hankintoja

Julkiset hankinnat tarjoavat yhteiskunnallisille yritykselle merkittävän markkinapotentiaalin. Hankintoihin osallistumalla yhteiskunnalliset yritykset pystyvät myös toteuttamaan tavoitteitaan. Tämä kuitenkin edellyttää hankintaosaamisen vahvistamista sekä tiivistä yhteistyötä eri osapuolten välillä.

Datasivusto kokoaa yhteen tietoa yhteiskunnallisista yrityksistä

Datasivusto kokoaa yhteen tietoa yhteiskunnallisista yrityksistä

Millaista on yhteiskunnallinen yritystoiminta Suomessa? Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus on koonnut datasivuston, joka kuvaa yhteiskunnallista yritystoimintaa laajasti rekisteriaineistoja hyödyntäen.

Osatyökykyisyyden myytit

Osatyökykyisyyden myytit

Osatyökykyisten työllistämiseen ja kaikkien kykyjen huomioimiseen työelämässä suhtaudutaan lähtökohtaisesti positiivisesti. Käytännön työllistäminen herättää silti vielä monia kysymyksiä työpaikoilla, ja tietoa tarvitaan lisää.

Yhteisötalous etenee myötätuulessa Euroopassa

Yhteisötalous etenee myötätuulessa Euroopassa

Strasbourgissa toukokuun alussa järjestetyssä The Social Economy, the Future of Europe -konferenssissa keskusteltiin Euroopan komission yhteisötalouden toimintasuunnitelman toteutuksesta ja vaikutuksista. Toimeenpanossa korostuvat tiedon jakaminen, osaamisen kehittäminen sekä eri toimijoiden välinen tiivis yhteistyö.

Vuoden paras opinnäytetyö kannustaa viestimään vaikutuksista

Vuoden paras opinnäytetyö kannustaa viestimään vaikutuksista

Vaikuttavuustuottaja Aino Elina Muhosen opinnäytetyö osoittaa, että vaikuttavuustietoa ei vielä hyödynnetä laajasti yhteiskunnallisten yritysten viestinnässä.

Yhteiskunnallisten yritysten tutkimuksen askelmerkit vuoteen 2030

Yhteiskunnallisten yritysten tutkimuksen askelmerkit vuoteen 2030

Uusi yhteiskunnallisten yritysten tutkimuksen tiekartta esittää YAMK-tutkinnon ja korkeakouluprofessuurin perustamista sekä uusia rahoitusavauksia yhteiskunnallisten yritysten tutkimiselle.

Kuinka antaa suojaa sosiaalisille innovaatioille?

Kuinka antaa suojaa sosiaalisille innovaatioille?

Sosiaaliseen innovaatiotoimintaan liittyy lähtökohtaisesti yhteistyö ja avoimuus. Kuitenkin yritykset ja muut liiketoimintaa harjoittavat joutuvat miettimään myös kehittämiensä palveluiden ja tuotteiden suojaamista. Voiko sosiaalisia innovaatioita suojata – ja kannattaako se? Kuinka voi antaa suojaa uusille konsepteille, toimintamalleille ja palveluille?

Tervetuloa yhteiskunnallisten yritysten tutkimusseminaariin

Tervetuloa yhteiskunnallisten yritysten tutkimusseminaariin

Tutkimusseminaarissa 18.5. esitellään uusi yhteiskunnallisten yritysten tutkimuksen tiekartta ja tutkimuksen suuntaviivat vuoteen 2030. Lisäksi palkitaan vuoden paras opinnäytetyö.

Yritysten ekosysteemiajattelusta vauhtia liiketoimintaan

Yritysten ekosysteemiajattelusta vauhtia liiketoimintaan

Verkostot ja yhteistyö ovat nykyisin myös yrityksille yhä keskeisimpiä kilpailutekijöitä. Suomessa kehitetään parhaillaan yhteiskunnallisten yritysten ekosysteemiä, joka osallistuu jatkossa tehokkaasti yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen.

Kutsu työpajaan tutkimusten tilaajille, rahoittajille ja käyttäjille

Kutsu työpajaan tutkimusten tilaajille, rahoittajille ja käyttäjille

Tule luomaan yhdessä yhteiskunnallisten yritysten tutkimuksen tiekartta tälle vuosikymmenelle.

Työhön integroiva yhteiskunnallinen yritys – mitä ihmettä?

Työhön integroiva yhteiskunnallinen yritys – mitä ihmettä?

Osatyökykyisten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymisellä parannetaan heidän yhteiskunnallista asemaansa sekä edistetään Suomen työllisyysasteen nostoa. Työhön integroivien yhteiskunnallisten yritysten missio on heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistäminen, mutta niiden toiminta ei ole Suomessa kovin tunnettua.

Yhteisötalouden merkitys kasvaa

Yhteisötalouden merkitys kasvaa

Suomeen on perustettu Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus (YYO). Sen avajaisia 26.1.2022 seurasi YouTubessa lähes neljäsataa osallistujaa.

Kutsu työpajaan – Tule luomaan tutkimuksen tiekarttaa!

Kutsu työpajaan – Tule luomaan tutkimuksen tiekarttaa!

Kutsu Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen Tutkimuksen tiekartta -työn työpajaan.

Tiedätkö yhteiskunnallisesta yrittämisestä?

Tiedätkö yhteiskunnallisesta yrittämisestä?

Kutsumme sinut mukaan yhteiskunnallista yritystoimintaa käsittelevän suomenkielisen perusteoksen kirjoittamiseen.  

Tee opinnäytetyö ja voita 1000 euroa

Tee opinnäytetyö ja voita 1000 euroa

Palkitsemme vuoden parhaan yhteiskunnallista yritystoimintaa käsittelevän opinnäytetyön. 

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mikä yhteiskunnallinen yritys? Kenellä sellainen on? Pyrimme tässä vastaamaan usein kysyttyihin kysymyksiin.

YYO esittelyssä

YYO esittelyssä

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus YYO:n esittelyvideo tammikuussa 2022. Videon toteutus: Kreatos Films.

Tietoa osaamiskeskuksesta

Tietoa osaamiskeskuksesta

Mitä yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus tekee ja miksi sellainen on olemassa?