För dem som bygger framtidens samhälle 

Kompetenscentret betjänar social företagsverksamhet i hela Finland. Vi erbjuder råd och vägledning till sociala företag och personer som startar sådana företag, oavsett företagsform eller sektor. 

Våra experter är insatta i särdragen hos den sociala företagsverksamheten, till exempel arbetsintegration, social innovation, effektbaserad affärsverksamhet och styrning. 

Kompetenscentret betjänar också lärare, utbildare och entreprenörskapsutbildare. 

Våra tjänster  Om kompetenscentret

Rådgivningstjänsterna öppna 

Vi kan ge råd och vägledning i frågor om till exempel hur man organiserar förvaltningen eller finansieringen av ett socialt företag, hur man ska leda för att ge effekt och hur man anställer personer som är partiellt arbetsföra. 

Om du arbetar i eller håller på att starta ett socialt företag, kontakta oss för att få veta mer! 

Jarmo Hänninen 040 766 0236
jarmo.hanninen@pellervo.fi

Vi organiserar också inkubator- och acceleratorpilotförsök för sociala företag tillsammans med universitet och andra aktörer. 

Följ centrets sociala medier och håll dig uppdaterad! 

Vi hör gärna hur vi kan hjälpa dig i dina frågor om social företagsverksamhet. Låt oss hålla kontakten! 

Facebook  Twitter  LinkedIn