Information om Kompetenscentret

Vad gör Kompetenscentret för sociala företag och varför finns det? 

Vad gör vi? 

Kompetenscentret erbjuder riksomfattande råd och vägledning till företagare och samfund som bedriver eller startar sociala företag, oavsett företagsform eller sektor. 

Vi ger råd, hjälper och samarbetar med företag som har ett socialt syfte. Vårt mål är att skapa nya sociala företag i Finland. 

Vi hjälper befintliga sociala företag att växa och fungera mer effektivt. Vi arbetar för att göra socialt företagande till ett välkänt och attraktivt alternativ för att skapa jobb och välfärd i Finland. 

Vilka är vi? 

Vårt nätverk, som kavlade upp ärmarna och började arbeta i oktober 2021, kallas på administrativ jargong för ett konsortium. Vi är en grupp erfarna sociala entreprenörer: samfund och företag som förenat våra styrkor och kunskaper för att gynna kompetenscentret. Nätverket leds av Yhteiskunnallisten yritysten liitto Arvo ry och de övriga parterna är Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, Stiftelsen för rehabilitering sr, Pellervo Coop Center, Silta-Valmennusyhdistys ry och Vates-stiftelsen sr. Kompetenscentret byggs också upp av er alla, som vi kommer att arbeta med i framtiden och vars behov vi kommer att göra vårt bästa för att tillgodose. 

Mer information 

Vårt nätverk utnyttjar expertisen hos specialister med olika bakgrund för att ge rätt sorts experthjälp till dem som behöver den. Förutom företag och personer som är intresserade av socialt företagande kan vi också betjäna till exempel NTM-centraler och andra offentliga företagstjänster. 

Kompetenscentret är en del av programmet för arbetsförmåga (2019–2023) och en av våra viktigaste uppgifter är att främja anställning av personer som är partiellt arbetsföra. Vi tillhandahåller vägledning, råd och nätverk för att främja sysselsättningen av personer som är partiellt arbetsföra och för att stärka de sociala företagens roll. 

Inrättandet av kompetenscentret grundar sig på strategin för sociala företag. Arbets- och näringsministeriet har beviljat statsbidrag för att starta kompetenscentret. Ministeriet ansvarar också för styrningen av kompetenscentret.