Våra tjänster

Vi betjänär företag, samfund, frivilligorganisationer, stiftelser, utbildningsinstitutioner,  forskningsorganisationer och företagsrådgivare.

För företag och samfund

Vi erbjuder råd och vägledning till sociala företag och personer som startar sådana företag. Vi betjänar företag och samfund oavsett företagsform eller sektor. 

Behovskartläggning 

I behovskartläggningen identifierar vi behoven av råd och vägledning när man ska etablera ett socialt företag eller starta en social företagsverksamhet. Vi går igenom beskrivningen av affärsidén och utreder per telefon eller via annan distanskontakt var råd och vägledning behövs. 

”Mjuk shark tank” 

Om du behöver råd och vägledning om flera olika teman organiserar vi en ”mjuk shark tank”. Ett team av experter bedömer affärsidén och sedan överväger vi vilken typ av råd eller vägledning som behövs för att föra affärsidén framåt. Den ”mjuka shark tanken” är avsedd för sociala företag som befinner sig i idé-, etablerings- eller omlanseringsfasen. 

Rådgivning om etablering och utveckling 

Rådgivningen omfattar de särskilda omständigheterna när man ska starta eller utveckla en social företagsverksamhet och frågor som måste beaktas när man etablerar ett socialt företag. Vi hjälper med frågor som rör styrning och effektivitet. 

Vid behov ger vi råd i samarbete med ett lokalt näringsföretag, rådgivningstjänsterna vid ett nyföretagscentrum eller en läroinrättning. 

Finansiell rådgivning 

Vi tillhandahåller information om de finansieringskällor och finansieringsvillkor som finns tillgängliga för sociala företag. 

Kortvarig sparring för effektivitet 

I effektivitetssparringen ges information om modellering, mätning och hantering av effekter och presenteras de verktyg som används för ändamålet. Vid behov kommenterar vi företagets påverkanskedja. Sparringen är avsedd för grundare av sociala företag samt för ledningen eller anställda i en organisation. 

Rådgivning om sysselsättning för personer som är partiellt arbetsföra 

Vi ger information om vad du ska beakta om ditt företag vill anställa personer som är partiellt arbetsföra eller andra personer som befinner sig i en svår situation på arbetsmarknaden. Vi ger råd om ekonomiskt och annat stöd samt information om hur man tar hänsyn till personer som är partiellt arbetsföra på arbetsplatsen. 

Inkubations- och accelerationsverksamhet 

Vi organiserar inkubator- och acceleratorpilotförsök för sociala företag tillsammans med universitet och andra aktörer. 

Inkubatorer och acceleratorer för sociala företag är avsedda för företag, samfund och team vars mål är att lösa en social eller miljömässig utmaning genom affärsverksamhet. Programmen är riksomfattande och det är möjligt att delta i acceleratorerna på distans var som helst i Finland. 

Pilotförsöken kommer att vara på engelska och på finska. Läs mer här (på finska) och ansök!  

Kontakta oss!

Är du intresserad av våra tjänster? Skicka oss ett meddelande

För företagsrådgivare

Vi hjälper företagsrådgivare med specifika frågor om råd och vägledning för sociala företag. Vi organiserar också utbildning av rådgivare.

För utbildningsinstitutioner och forskningsorganisationer

Vi betjäner utbildningsinstitutioner och forskningsorganisationer med frågor om sociala företag.

Kontakta oss!

Är du intresserad av våra tjänster? Skicka oss ett meddelande så svarar vi inom tre arbetsdagar.