Projektadministration

Sami Wirkkula
Projektdirektör
050 523 7315
sami.wirkkula@siltavalmennus.fi

Marika Kokko
Projektkoordinator
040 352 5860
marika.kokko@siltavalmennus.fi

Henrik Lindström
Kommunikationschef
henrik.lindstrom@siltavalmennus.fi
040 351 5553

Ansvariga personer

Rådgivning och vägledning
Jarmo Hänninen
jarmo.hanninen@pellervo.fi
040 766 0236

Sociala innovationer
Farid Ramadan
farid.ramadan@kuntoutussaatio.fi 
044 781 3169

Utvärdering och kompetens inom effekter
Harri Kostilainen
harri.kostilainen@diak.fi
040 501 9394

Stöd till regionala och lokala aktörer
Sandra Englund
sandra.englund@valo-valmennus.fi
050 441 9211

Modellen för sysselsättning
Liisa Eiramo
liisa.eiramo@siltavalmennus.fi
045 636 1005

Nätverksarbete och internationellt samarbete
Jukka Lindberg
jukka.lindberg@diak.fi 

Datainsamling och samordning av information
Susanna Kallama
susanna.kallama@arvoliitto.fi 
040 587 2445

Kontakta oss!