Integritetspolicy

PERSONUPPGIFTSANSVARIG 

Kompetenscentret för sociala företag YYO
(nedan YYO)
c/o: ARVO ry, FO-nummer 2614991-1 Postadress: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors. info(at)arvoliitto.fi 

REGISTERBITRÄDEN/KONTAKTPERSONER 

Susanna Kallama, susanna.kallama(at)arvoliitto.fi, tfn  040 587 2445. 

REGISTRETS NAMN 

Prenumeranter på nyhetsbrevet från Kompetenscentret för sociala företag YYO. 

Förteckningen över s-företag hos Kompetenscentret för sociala företag YYO. 

Intressentregister hos Kompetenscentret för sociala företag YYO. 

Kompetenscentret för sociala företag YYO:s webbplatsanalyser. 

REGISTRETS ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL 

Personuppgifter behandlas för att informera om och marknadsföra verksamheten vid Kompetenscentret för sociala företag YYO, utveckla verksamheten, organisera evenemang, rekrytera medlemmar och informera medlemmarna om YYO:s verksamhet. 

Personuppgifter behandlas också för att underlätta kommunikationen mellan Kompetenscentret för sociala företag YYO:s intressenter (baserat på samtycke). 

UPPGIFTER I REGISTRET 

I Kompetenscentret för sociala företag YYO:s register samlas följande uppgifter in per underkategori: 

Prenumeranter på nyhetsbrevet från Kompetenscentret för sociala företag YYO: 

Grundläggande information såsom förnamn, efternamn, titel/befattning, företag, företagets hemkommun 

E-postadress 

Företag som har uppgett sig vara sociala företag: 

För- och efternamn, befattning i företaget, telefonnummer och e-postadress för de personer som anges av företaget självt (VD, kommunikationsdirektör m.fl.). 

Kompetenscentret för sociala företag YYO:s intressentregister: 

Grundläggande information såsom förnamn, efternamn, titel/befattning, företag, företagets hemkommun 

E-postadress 

Kompetenscentret för sociala företag YYO:s webbplatsanalyser 

Följande information om personer som läser webbplatsen www.yyo.fi: varifrån man kommit till sidan, enhet som använts för webbläsningen (mobil/desktop), webbläsarens geografiska plats (på landsnivå), länkar som besökaren klickat på, tid som tillbringats på webbplatsen, tid på dagen för webbläsning, huruvida besökaren har besökt webbplatsen tidigare. 

Alla grupper: Uppgifter som personer själv har rapporterat beträffande matallergier i samband med organisering av evenemang. 

REGELMÄSSIGA UPPGIFTSKÄLLOR 

Uppgifter som prenumeranter av nyhetsbrevet själva anger i prenumerationsformuläret, öppna källor på nätet, till exempel företagens egna webbplatser, samarbetspartner och intressenter. Personer som har registrerat sig för YYO-evenemang på YYO:s webbplats och de kontaktuppgifter som anges vid registreringen. Kontakter med YYO-personal, till exempel e-post, telefonsamtal, möten, visitkort och kontakter i sociala medier. Företag och myndigheter som tillhandahåller tjänster som rör personuppgifter. 

REGELMÄSSIG ÖVERFÖRING OCH ÖVERLÄMNANDE AV UPPGIFTER TILL LÄNDER UTANFÖR EU ELLER EES 

Uppgifter kan inom ramen för personuppgiftslagen överföras eller lämnas ut mellan YYO:s olika funktioner och system eller till underleverantörer som tillhandahåller marknadsföringskommunikationstjänster och som producerar YYO-evenemang. YYO ser till att avtal och behandlingsanvisningar med tjänsteleverantörer och samarbetspartner är ändamålsenligt formulerade och att ansvarsfrågor beaktas. 

Registeruppgifterna kommer inte att lämnas ut till externa parter för andra ändamål än de som rör YYO:s verksamhet. 

I särskilda fall kan uppgifter överföras utanför EU eller EES med personens samtycke för stödändamål som är förknippade med YYO:s verksamhet, till exempel till USA. 

SKYDD OCH LAGRING AV REGISTRET 

Alla personuppgifter lagras i en miljö med fysisk och teknisk säkerhet för att förhindra att utomstående får tillgång till dem. Varje användare av systemet har ett personligt ID och ett lösenord för att få tillgång till begränsad information i ett visst nätverk. Behandlingen omfattar inte automatiserat beslutsfattande eller profilering. 

RÄTTEN ATT KONTROLLERA OCH ÄNDRA REGISTERUPPGIFTER 

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter som lagras i registret om honom eller henne. Begäran måste göras skriftligen till den personuppgiftsansvariga (info@yyo.fi). En person i registret har rätt att ändra de uppgifter som felaktigt har registrerats om honom eller henne i registret. En person i registret har rätt att begära att uppgifterna om honom eller henne tas bort från registret. 

Om du har några frågor om vår sekretesspolicy kan du kontakta: info@yyo.fi