Aktuell

Hur påvisar du på ett begripligt sätt det värdet som ett socialt företag skapar?

SROI (Social Return on Investment) är ett internationnellt erkänt instrument som är utvecklat för att påvisa det ekonomiska värdet av…