Tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus YYO
(jäljempänä YYO)
c/o: ARVO ry, y-tunnus 2614991-1 Postiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki. info(at)arvoliitto.fi

REKISTERIASIOIDEN YHTEYSHENKILÖT

Susanna Kallama, susanna.kallama(at)arvoliitto.fi, puh.  040 587 2445.

REKISTERIN NIMI

  • Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus YYO:n uutiskirjeen tilaajat.
  • Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus YYO:n y-yritysten lista.
  • Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus YYO:n sidosryhmärekisteri.
  • Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus YYO:n nettisivuanalytiikka.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus YYO:n toiminnasta tiedottamiseen ja markkinointiin, toiminnan kehittämiseen, tapahtumien järjestämiseen, jäsenhankintaan ja jäsenten toiminnasta tiedottamiseen liittyen.

Henkilötietoja käsitellään myös Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus YYO:n sidosryhmien keskinäisen yhteydenpidon fasilitoimiseen (suostumukseen perustuen).

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus YYO:n rekistereihin kerätään alaryhmittäin seuraavia tietoja:

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus YYO:n uutiskirjeen tilaajat:

  • Perustiedot kuten etunimi, sukunimi, titteli/asema, yritys, yrityksen kotipaikkakunta
  • Sähköpostiosoite

Yhteiskunnallisiksi yrityksiksi ilmoittautuneet:

  • Yrityksen itse ilmoittamien henkilöiden (toimitusjohtaja, viestintäjohtaja jne) etu- ja sukunimi, asema yrityksessä, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus YYO:n sidosryhmärekisteri:

  • Perustiedot kuten etunimi, sukunimi, titteli/asema, yritys, yrityksen kotipaikkakunta
  • Sähköpostiosoite

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus YYO:n nettisivuanalytiikka

  • Seuraavat tiedot www.yyo.fi-selaajasta: sivuille tulon lähde, selaukseen käytettävä laite (mobiili/desktop), selaajan maantieteellinen sijainti (maatasolla), selaajan klikkaamat linkit, selaajan sivustolla viettämä aika, selaamisen vuorokaudenaika, onko selaaja käynyt sivulla aiemmin.

Kaikki ryhmät: Tilaisuuksien järjestämiseen liittyen ruoka-aineallergioiden itse ilmoitetut tiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Uutiskirjeen tilanneiden itse tilauslomakkeelle ilmoitetut tiedot, avoimet verkkolähteet kuten yritysten omat verkkosivut, yhteistyökumppanit ja sidosryhmät. YYO:n tilaisuuksiin YYO:n sivuilla ilmoittautuneet henkilöt ja ilmoittautumisen yhteydessä kerrotut yhteyshenkilöt. Yhteydenotot YYO:n henkilökuntaan kuten esimerkiksi sähköpostit, puhelinsoitot, tapaamiset, käyntikortit, sosiaalisen median yhteydenotot. Henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavat yritykset ja viranomaiset.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja voidaan siirtää tai luovuttaa henkilötietolain puitteissa YYO:n eri toimintojen ja järjestelmien välillä tai toimeksiannosta markkinointiviestintäpalveluja ja YYO:n tapahtumia alihankintana tuottaville yhtiöille. YYO huolehtii siitä, että palveluntuottajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa sopimukset ja käsittelyohjeistukset on laadittu asianmukaisesti ja vastuukysymykset otettu huomioon.

Rekisteritietoja ei luovuteta ulkoisille tahoille muihin, kuin YYO:n toimintaan  liittyviin tarkoituksiin.

Tietoja voidaan luovuttaa erityistapauksissa henkilön suostumuksella EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle YYO:n toimintaan liittyvissä tukitarkoituksissa, esimerkiksi Yhdysvaltoihin.

REKISTERIN SUOJAUS JA SÄILYTYS

Kaikki henkilötiedot ovat tallennettuina ympäristöön, jossa fyysinen ja tietotekninen suojaus estää ulkopuolisen käytön. Jokaisella järjestelmän käyttäjällä on henkilökohtainen tunnus ja salasana, jolla pääsee tietystä tietoverkosta käsiksi rajattuun tietoon. Käsittelyyn ei liity automaattista päätöksentekoa eikä profilointia.

OIKEUS TARKISTAA JA MUOKATA REKISTERITIETOJA

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle (info@yyo.fi). Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin. Rekisterin henkilöllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristä.

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojakäytänteistämme, otathan yhteyttä: info@yyo.fi