ESR+ -rahoitusta haettavissa 35 miljoonaa euroa Kainuussa

– Kainuussa on käytössä tälle ohjelmakaudelle noin 35 miljoonaa euroa. Summa on kasvanut edeltävältä kaudelta, kertoi rahoitusasiantuntija Verna Piirainen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.Kainuun alueen kolmas ESR+ -hankehaku on avoinna 15.11.2023–21.1.2024. 

– Hakujen painotuksia vielä mietitään. Mukaan nostetaan erityisesti Kainuussa tärkeitä asioita, Piirainen totesi.

Piirainen korosti hankehakemuksen suunnittelun ja aikataulutuksen tärkeyttä. Hakemusten valmistelussa on huomioitava erityisesti mikä tarve hankkeella on. Tärkeää on avata hankkeen tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet selkeästi.

21.9. Kajaanissa pidetyssä hanketapahtumassa oli paikalla paljon kiinnostuneita alueen toimijoita. Eri rahoitustapojen kokonaisuudet ja tavoitteet käytiin läpi. Sekä ESR+ -rahoitus että Kainuun Leaderien tarjoamat rahoitusmahdollisuudet herättivät paljon kysymyksiä ja keskustelua.

Tilaisuuden järjestivät ESR+ -rahoitteinen Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen –koordinaatiohanke ja Yhteiskunnallisen yritysten osaamiskeskus.

Leader tarjoaa tukea myös pienempiin hankkeisiin

Päivi Koivula Oulujärven Leaderiltä kertoi hanketukien kriteereistä, yritystukien muutoksista ja uutuuksista. Leader tarjoaa tukea yrityksen suunnitteluvaiheessa oleville, ilman y-tunnusta oleville perusteilla oleville, ja jo olemassa oleville yrityksille. Hankerahoitusta tarjotaan alueittain koulutus-, yhteistyö-, investointi- tai pienhankkeisiin.

– Tuella pitää olla merkitys liiketoiminnalle tai yrityksen toiminnalle, esimerkiksi palkkaamalla tai tehostamalla liiketoimintaa, kertoi Koivula.

Koivula muistutti, että kilpailutilanteita seurataan tarkasti, ettei markkinoita vääristetä polkemalla hintoja tukien avulla.

Koivula suositteli olemaan yhteydessä Leaderiin matalalla kynnyksellä. Tukea ja neuvontaa on Leaderilla tarjolla niin hankesuunnitelman teossa kuin kustannusarvioiden teossa.

Asiantuntijoiden puheenvuorot tuovat selkeyttä hankemaailmaan

Hankemaailma voi alkuun tuntua haastavalta. Jarmo Hänninen Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervosta kertoi millaista ohjausta ja neuvontaa on tarjolla.

– Meillä on Pellervossa sellainen Tilaaja ja tuottaja -malli. Jos asiakas haluaa jotain tiettyä asiaa, niin välitän tiedon ja homma toimii, totesi Hänninen.

Hänninen kertoi, että Pellervoon ollaan paljon yhteydessä esimerkiksi hyvinvointi- ja terveyspalvelujen liikeideoista. Yrityksen perustamista suunnittelevat kertovat, että he haluaisivat korjata vaikkapa tietyn kohderyhmän palveluja.

– Uuden yrityksen päämäärät ovat monilla etukäteen hyvin tiedossa, kertoi Hänninen yhteydenotoista neuvontapalveluihin.

Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervon tarjoaa Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen -koordinaatiohankkeessa neuvonnan ja ohjauksen lisäksi myös koulutusta.

Hanketilaisuudessa oli paikalla runsaasti väkeä, muun muassa monista eri työllistämiseen liittyvistä organisaatioista. Keskusteluissa syntyi ideoita uusista, yhteisistä yhteistyökuvioista.

Aluetyön koordinaattori Kim Grönberg Valo-valmennusyhdistyksestä uskoo, että onnistunut tapahtuma aktivoi eri ikäisiä ihmisiä yhteiskunnalliseksi yrittäjäksi. Myös hankkeiden ideoimisessa päästiin hyvin käyntiin.

– Tapahtumassa käytiin kiinnostavaa vuoropuhelua koulutusorganisaatioiden, TE-toimiston ja ELY-keskuksen edustajien kesken, iloitsee Kim Grönberg.

Grönberg nostaa esille kuinka tärkeää on kuulla toiveita, että saamme tuotua oikeanlaista tukea haasteisiin ja ongelmakohtiin.

Tapahtuma järjestettiin Kajaanin seudun invalidien tiloissa, Kesäkoti Invalassa, jossa ollaan jo pitkään tuettu työllistymistä palkkatuella.