Yhteiskunnallinen yrittäjyys Suomessa

Datasivun tavoitteena on kuvata yhteiskunnallista yritystoimintaa Suomessa laajasti rekisteriaineistoja hyödyntäen.

Yhteiskunnallinen yritys -käsitteen alle mahtuu hyvin erilaisia organisaatioita, joiden liiketoimintamalleja yhdistää kolme ydinpiirrettä:

  1. Yhteiskunnallinen päämäärä on liiketoiminnan ensisijaisena tavoitteena
  2. Suurin osa voitoista käytetään yhteiskunnallisen päämäärän edistämiseen
  3. Yritys korostaa hallintotavassaan osallisuutta ja demokratiaa

Yrityslistaus perustuu Tilastokeskuksen rekistereihin, Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen Yritys -merkin aineistoihin sekä yhteiskunnallisten yritysten liitto Arvon ja työhön integroivien yhteiskunnallisten yritysten verkostojen aineistoihin. Lue lisää sivustosta tarkoituksesta ja aineiston muodostamisesta sivun alareunasta.

Tutki yhteiskunnallisia yrityksiä

Lisätietoja

Datasivun tarkoitus

Yhteiskunnalliselle yritykselle ei ole olemassa vakiintunutta määritelmää Suomessa eikä maailmalla. Yhteiskunnallinen yritys ei ole lainsäädännössä tunnistettu yritysmuoto vaan liiketoimintamalli ja tämän vuoksi kattavan tiedon saaminen yhteiskunnallisista yrityksistä on haasteellista.

Datasivuston tarkoitus on auttaa tiedonkeruun systematisoinnissa ja tehdä moninaista yhteiskunnallisten yritysten kenttää Suomessa tunnetuksi ja näkyväksi. Ilman järjestelmällistä tilastointia yritysten määrästä ei ole mahdollista tehdä vaikuttavaa tutkimusta eikä seurata alan kehittymistä.

Tavoitteena on myös herättää keskustelua yhteiskunnallisen yritystoiminnan määritelmästä ja luonteesta niin tutkijoiden kuin käytännön toimijoiden tasolla, jotta tiedonkeruuta voidaan myös edelleen kehittää ja selkeyttää.

Datasivun sisältö

Yrityslistaus perustuu Tilastokeskuksen rekistereihin, Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen Yritys -merkin aineistoihin sekä yhteiskunnallisten yritysten liitto Arvon ja työhön integroivien yhteiskunnallisten yritysten verkostojen aineistoihin.

Aineistoon sisältyvät:

  • Osuuskunnista ja osakeyhtiöistä ne, joilla on Yhteiskunnallinen Yritys-merkki tai joiden on osaamiskeskuksen toimesta arvioitu olevan yhteiskunnallinen yritys
  • Elinkeinotoimintaa harjoittavat yhdistykset ja säätiöt
  • Henkilöstöomisteiset ja yhteisölähtöiset osuuskunnat

Yhteensä aineistoon kuuluu 3670 yhteisöä, joista sivustolla ovat näkyvissä ne yhteisöt, joilla on ollut liiketoimintaa viimeisen kolmen vuoden aikana (2018-2020).

Tutustu aineiston tarkempaan kuvaukseen tästä.

Mikäli haluat yrityksesi tiedot poistettavan sivustolta, ilmoitathan siitä meille.

Huomioita aineistosta ja sivustosta

Sivuston laajin aineisto on koottu haarukoimalla yhteiskunnallisen yritystoiminnan piirteet täyttäviä yhteisöjä hyvin laajasta rekisteriaineistosta.  Rekisteriaineistoista voidaan tunnistaa tällä hetkellä vain osuuskunta-, yhdistys- ja säätiömuotoisia toimijoita, kun taas osakeyhtiömuotoisia yhteiskunnallisia yrityksiä ei voitu tunnistaa suoraan rekistereistä. Näin ollen aineistossa on puutteita osakeyhtiömuotoisten yhteiskunnallisten yritysten osalta. Koska jokaista organisaatiota ei ole arvioitu erikseen, aineistossa voi olla yhteisöjä, joilla ei ole yhteiskunnallisen yrityksen kaikkia piirteitä.

Liikevaihtotiedot ovat suuntaa antavia. Säätiöiden ja yhdistysten osalta ne kattavat kaiken palveluiden ja tuotteiden myynnin, eivät ainoastaan niiden elinkeinotuloa. Tämän osalta aineistoa on tarkoitus tulevaisuudessa täydentää.

Otamme mielellämme palautetta vastaan sivuston sisällöstä ja käytettävyydestä, joten jaathan ajatuksesi sivustosta yhteydenottolomakkeen kautta.