Hankkeen toimijat

Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen -hanketta toteuttaa 11 organisaation muodostama verkosto.

Hankkeen päätoteuttaja

Silta-Valmennusyhdistys on hankkeen päätoteuttaja. Silta-Valmennusyhdistys on yhteiskunnallinen yritys, jonka tehtävänä on edistää vaikeasti työllistyvien työllisyyttä. Sillalla lähiyhteisöineen on vuosittain kymmeniä kilpaillun rahoituksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita uusien toimintamallien kehittämiseksi ja/tai skaalaamiseksi.

Muut toteuttajat

Valo-Valmennusyhdistys
Valo-Valmennusyhdistys on valtakunnallinen toimija, joka tuottaa sosiaali- ja työllisyyspalveluita yhteiskunnassa haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille. Palvelujen tuottamisen lisäksi yhdistys on vahva alan kehittäjä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
STM:n alainen tutkimus- ja kehittämislaitos, joka toteuttaa tehtäväänsä tutkimuksen, seurannan ja arvioinnin, kehittämistyön, asiantuntijavaikuttamisen ja viranomaistehtävien, kansainvälisen yhteistyön sekä kehittämishankkeiden avulla.

Vates-säätiö sr
Valtakunnallinen osatyökykyisten henkilöiden yhdenvertaisen työllistymisen asiantuntijaorganisaatio. Vatesilla on vahvat verkostot ja se tekee tiivistä yhteistyötä eurooppalaisten työhön integroivien yhteiskunnallisten yritysten järjestöjen kanssa.

Diakonia-ammattikorkeakoulu
Diakilla on monipuolinen kokemus erilaisista yhteiskunnalliseen yritystoimintaan liittyvistä kansainvälisistä ja kotimaisista hankkeista sekä verkostotyöstä. Yhteiskunnallisten yritysten tutkimusverkosto FinSERN toimii Diakin yhteydessä.

Pellervo
Pellervo on osuustoiminnan, yhteiskunnallisen yritystoiminnan ja yhteisötalouden liiketoiminnan asiantuntija.

Live-säätiö
Live-säätiöllä on pitkä kokemus osatyökykyisten ammatillisen ja tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen, ammatillisen kuntoutuksen ja työllistämistä edistävien palveluiden tuottamisesta usean maakunnan alueella.

Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus 
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus on yhteiskunnallinen yritys, jonka tavoitteena on luonnonvarojen säästäminen, ympäristötietouden lisääminen sekä osaamisen ja työnteon mahdollisuuksien tarjoaminen pitkäaikaistyöttömille.

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
LUT tekee yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja kestävän liiketoiminnan tutkimusta. LUTilla on laajat kansainväliset verkostot.

ARVO ry
ARVO ry on yhteiskunnallisten ja arvolähtöisten yritysten verkosto, joka edistää kestävää yritystoimintaa muun muassa vaikuttamistyön, tiedon tuottamisen ja kouluttamisen kautta. 

Kuntoutussäätiö
Kuntoutussäätiöllä on monipuolinen TKI-osaaminen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen, sosiaaliseen innovaatiotoimintaan sekä osatyökykyisten työllistymiseen liittyvistä kysymyksistä.