Osaamiskeskus

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus perustettiin syksyllä 2021 osana yhteiskunnallisten yritysten strategian toimeenpanoa ja Työkykyohjelmaa (2019–2023). Vuosina 2021–2023 osaamiskeskusta rahoitti ja ohjasi työ- ja elinkeinoministeriö.

Vuosina 2023–2027 osaamiskeskuksen toimintaa toteutetaan ESR+-rahoitteisen Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen -hankkeen kautta.

Tietoa hankkeesta Hankkeen toimijat