Euroopan on aika nostaa keskiöön oikeus työhön!

Avoin kirje EU-vaalien ehdokkaille

Pitkäaikaistyöttömyys vaikuttaa yli viiteen miljoonaan ihmiseen Euroopassa, ja aiheuttaa suuria haasteita Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Seuraamukset ovat vakavia sekä yksilöllisellä että yhteisöllisellä tasolla, yhtenäisyyttä uhaten. Pitkäaikaistyöttömyys on nykyajan vitsaus, joka johtaa työvoiman, taitojen, sosiaalietuuksien ja taloudellisen kehityksen pois valumiseen.


Viime vuosina Euroopassa on kehkeytynyt paikallisella ja kansallisella tasolla useita innovatiivisia hankkeita, jotka tarttuvat pitkäaikaistyöttömyyden haasteeseen. Ne perustuvat oikeus työhön -periaatteeseen, sekä ajatukseen siitä, että jokaisella ihmisellä on taitoja, jotka voidaan ottaa käyttöön. Oli sitten kyse Ranskasta, Itävallasta, Belgiasta tai mistä tahansa Euroopan maasta, olemme päättäneet toimia paikallisella tasolla ja luoda työpaikkoja pitkäaikaistyöttömille. Hankkeemme ovat nimeltään mm. Territories with zero long-term unemployment, Job Guarantee, Basisbaan. Vaikka ne ovat kaikki erilaisia, heijastaen jäsenvaltioidemme ja alueidemme yksilöllisyyttä, nämä hankkeet toimivat yhteisten periaatteiden ja vakaumusten mukaan:

 • Työ ei ole kenellekään mahdottomuus, kun oikeanlaiset työt kohtaavat ihmisten sopivien taitojen kanssa
  • Ihmisen on oltava keskiössä. Työmarkkinat ovat etääntyneet ihmisestä eikä toisin päin. Jokaisella ihmisellä on taitoja ja osaamista, jotka voidaan ottaa käyttöön.
  • Pitkäaikaistyöttömyyden ongelmiin puuttuviin hankkeisiin osallistuminen on aina vapaaehtoista, ei koskaan pakollista.
  • Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaa vastaan taistelevat hankkeet pyrkivät rakentamaan ratkaisuja jokaiselle pitkäisaikaistyöttömyydestä kärsivälle ihmiselle ottaen heidät mukaan aktiiviseksi toimijoiksi ja päätöksentekijöiksi
  • Työn on oltava saavutettavaa ja sen täytyy olla muokattavissa ihmisten kykyjä ja taitoja täsmääväksi.
 • Työstä ei ole puutetta, vaan työpaikoista. Hyödyllisiä toimintoja on edelleen luomatta.
  • Suorittavan työn tehtävät: Hankkeissa kehitetyt tehtävät tuovat lisäarvoa mm. alueiden sosiaali- ja ympäristösektoreille. Nämä tehtävät luovat työpaikkoja, eivätkä kilpaile olemassa olevien toimintojen kanssa.
  • Laadukas työ: Uudet työtehtävät ovat laadukkaita. Ne noudattavat työehtosopimuksia ja mahdollistavat osaamisen kehittämisen. Työolosuhteet ovat turvallisia, työsuhteet ovat vakaita, ja työstä ansaitsee vähintään jäsenvaltion mukaista minimipalkkaa.
 • Rahapula ei ole ongelma. Uusien työpaikkojen luominen on halvempaa, kuin työttömyys.
  • Julkiset varat, jotka linkittyvät pitkäisaikaistyöttömyyteen, voidaan kohdistaa uusien työpaikkojen luomiseen.
  • Ollakseen vaikuttavia, toimet pitkäaikaistyöttömyyttä vastaan tulee aloittaa paikallisella tasolla. Toimien on oltava kokonaisvaltaisia alueellisessa yhteistyössä ottaen oma-aloitteisesti ja aktiivisesti mukaan tarvittavat julkiset toimijat, sidosryhmät ja itse pitkäaikaistyöttömyydestä kärsivät ihmiset. Jotta nämä tavoitteet saavutetaan, tarvitaan yhteinen vahva tahtotila. Lisäksi tarvitaan paikalliset toimijat, joilla on kykyä mobilisoida kaikki keskinäiset keinot alueen pitkäaikaistyöttömyydestä kärsivien ihmisten saavuttamiseksi ja työpaikan tarjoamiseksi.
  • Hankkeet noudattavat osallistavaa ja inklusiivista lähestymistapaa, joka huomioidaan sekä paikallisesti ruohonjuuritasolla että yksilöllisissä tilanteissa yksittäisten ihmisten kanssa.

Olemme sitoutuneet taistoon pitkäaikaistyöttömyyttä vastaan, mutta vaadimme myös Euroopan unionilta rohkeutta ja sitoutumista tavoitteisiimme. Vaikka hankkeet keskittyvät pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen paikallisesti, uskomme vakaasti, että Euroopan unioni on tärkeä toimija tässä kehitystyössä.

Me allekirjoittaneet, jotka taistelemme pitkäaikaistyöttömyyttä vastaan ja yhdistämme voimamme alueellisen työllisyyden parantamiseksi Euroopassa, vaadimme nyt Euroopan parlamentin vaaleissa kesäkuussa 2024 että, EU-vaaleissa valituksi tulleet ehdokkaat sitoutuvat:

 • edistämään Euroopan parlamentissa aktiivisesti oikeutta työhön,
 • käyttämään valtaansa, jotta Euroopan unioni sitoutuisi sekä poliittisesti että taloudellisesti tukeman toimijoita, jotka edistävät oikeutta työhön,
 • mobilisoimaan olennaiset Euroopan instituutiot osallistumaan paikallisten pitkäaikaistyöttömyyttä vastaan taistelevien hankkeiden rahoittamiseen. Euroopan unionin taloudellinen tuki kykenee tukemaan paikallisia työllisyystoimijoita ja helpottamaan uusien hankkeiden kehittämistä ja käyttöönottoa EU:n jäsenvaltioissa,
 • ja kuten Euroopan alueiden komitea lausunnossaan Pitkäaikaistyöttömyyden poistaminen – paikallinen ja alueellinen näkökulma vaatii, kehottamaan Euroopan komissiota perustamaan 750 miljoonan euron tilapäisrahaston seuraavalle viidelle vuodelle.

Pitkäaikaistyöttömyys ei ole vääjäämätöntä. Yhteiskuntamme hyväksi olemme valmiita taistelemaan sitä vastaan. Nyt Euroopassa on tullut aika nostaa keskiöön oikeus työhön!

Allekirjoittajat:

 • Laurent Grandguillaume, president of the association Territoires zero long-term unemployed (France)
 • Kimmo Kumlander, Silta-Valmennusyhdistys (CEO) ja Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus (Finland)
 • Kathleen De Smedt ja Julien Charles, nationaal platform BZLW, Yonnec Polet, Deputy
 • Mayor of Berchem-Sainte-Agathe (Belgium)
 • Andrea Ciarini, Territori a Disoccupazione Zero Roma (Italy)
 • Cansel Kiziltepe, Senator for Labour, Social services, Gender equality, Integration, Diversity and Anti-discrimination of the State of Berlin, project “Solidary Basic Income SBI” (Germany)
 • Sven Hergovich, Member of Government of Lower Austria, Chairman of Social
 • Democratic Party Lower Austria, Founder of Magma, Marienthal’s project (Austria)
 • Carine Bloemhoff, Alderman Employment and Participation of the municipality of Groningen
  • initiator of the Basisbaan, Louis Polstra, Professor Labour Participation Hanze University of Applied Sciences and Kees Mosselman, Senior Researcher Hanze University of AppliedSciences for the project ’Basic Jobs – Basisbaan’ in Groningen (Netherlands)