Hyvä hanke syntyy todellisesta tarpeesta

Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen yhteisklinikka 20.2.2024 keräsi yhteen asiantuntijoita ja yhteiskunnallisia toimijoita. Etänä järjestetyllä klinikalla kuultiin neljää asiantuntijaa niin rahoituksen kuin hankeideoinnin näkökulmasta. Erityisesti hankeideointi ja käytännölliset vinkit herättivät kiinnostusta.
– Ole konkreettinen ja selkeä, älä koristele vaan pysy asiassa ja muista ottaa rennosti, korosti THL:n Veera Laurila.


Etäklinikalla hakuprosessin eri puolia valottivat ESR+-rahoitusasiantuntijat Anna Jaurakkajärvi (Keski-Suomen ELY) sekä Minna Koivukangas (Varsinais-Suomen ELY), työ- ja uravalmennuksen asiantuntija Paula Vuorinen (Silta-Valmennusyhdistys)​ ja projektipäällikkö Veera Laurila (THL)​. ELY:n asiantuntijat tarjosivat tietoa ja tukea rahoitusnäkökulmasta, Silta-Valmennusyhdistyksen Vuorinen ja THL:n Laurila puhuivat hankkeen kirjoittamisesta ja vaikuttavuudesta.

Hyvän hakemuksen vinkit: huolellisuus, käytännönläheisyys ja tarpeen avaaminen

Hankkeen kirjoittaminen ideasta valmiiksi hakemukseksi voi tuntua haastavalta polulta. Huolellisuudella, käytännönläheisyydellä ja tarpeen avaamisella pääsee kuitenkin pitkälle. On hyvä muistaa, ettei hakemuksen arvioija tiedä ennalta, millainen tarve hankkeelle on. Siksi on tärkeää kirjoittaa tarve mahdollisimman selkeästi auki.

Hankkeen kirjoittamisessa tärkeää on myös usko omaan asiaan. Kun hakemuksesta huokuu asiantuntemuksen lisäksi usko hankkeen tarpeellisuuteen, vaikuttuu hankepäättäjäkin.

Etäklinikka toi yhteen osallistujia monenlaisista taustoista. Verkostoitumisen ja kumppanuuksien löytämisen näkökulmasta käyty keskustelu on osoitus siitä, että yhteistyössä on voimaa. Kun viisaat päät lyödään yhteen, saattaa hankeideasta kuoriutua vielä aiottuakin toimivampi.

Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen ESR+ -haku (Toimintalinja 4, Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi) on auki 11.3.2024 saakka. 

Työpajan järjesti Valo-Valmennus ry osana YYO:ta ja Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen -koordinaatiohanketta (ESR+ 2023–2027).