Innoflash kysely: opiskelijat kaipaavat konkreettista tietoa yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä

Yhteiskunnallisen yrittämisen tunnettuuden saralla riittää tekemistä, käy ilmi Live-säätiön toimeksiannosta tehdyssä Innoflash –kyselyssä. Kysely toteutettiin JAMK:n opiskelijoiden voimin. Jyväskylän AMK-opiskelijat kaipaavat lisää tietoa yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen. Opiskelijat esittävät myös keinoja miten aihetta saataisiin nivellettyä opintoihin ja opiskelijoita rohkaistumaan yhteiskunnallisiksi yrittäjiksi.


Kyselyssä haluttiin selvittää miten yhteiskunnallista yrittäjyyttä tulisi käsitellä korkeakouluissa opintojen aikana, jotta se nähtäisiin uravaihtoehtona. Miten tunnettuus kasvaisi opiskelijoiden joukossa?

Toimeksiantoa lähti ratkomaan 10 opiskelijaryhmää, joissa oli 4-6 opiskelijaa. Ryhmät haastattelivat korkeakoulujen opettajia, nykyisiä opiskelijoita ja jo valmistuneita, yrittäjiä, yritysjärjestöjen ja työllisyystoimijoiden edustajia. Haastatteluja kertyi yhteensä 250.

Opiskelijat eivät tunne tulosten perusteella juuri lainkaan yhteiskunnallista yrittäjyyttä. Myös opettajille aihe oli varsin vieras. Mutta kun he kuulivat mistä on kyse, halusivat he tietää lisää. Kyselyssä kumpusi ideoita miten aihe saataisiin tutummaksi.

Tärkeäksi nähtiin, että yhteiskunnallinen yrittäjyys tuotaisiin vahvemmin mukaan korkeakoulujen yrittäjyysopintoihin mielenkiintoisten sisältöjen ja konkreettisten yritysesimerkkien kautta. Tällä hetkellä aihe ei näy opinnoissa.

Korkeakouluille esitettiin yhteistyötä yhteiskunnallisten yritysten kanssa, mm. konkreettisen yritystarinoiden kautta.

Opiskelijat toivoivat harjoittelu- ja opinnäytepaikkoja yhteiskunnallisiin yrityksiin ja kokemusasiantuntijoiden käyttäminen opinnoissa.

Myös idea yhteiskunnallista yrittäjäkummiudesta nostettiin esille.

Opiskelijat pohtivat taloudellisia kannustimia yhteiskunnallisen yrityksen perustaville opiskelijoille, kuten alv-alea, stipendejä ja pitkäaikaista mentorointia.

Lue lisää opiskelijoiden mietteistä ja kyselyn tuloksista: JAMK Innoflash kevät24 kooste (pdf)