Kannanotto: Suomeen tarvitaan laaja-alaista, sosiaaliset innovaatiot huomioivaa innovaatiopolitiikkaa

Olennaista TKI-järjestelmän kehittämisessä sekä muuttuvassa innovaatiopolitiikassa on, että yhteistyö ja verkostot uudistuvat entistä monialaisemmiksi ja laajemmiksi.


Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus -konsortio, johon kuuluvat Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO ryDiakonia-ammattikorkeakoulu OyKuntoutussäätiö srOsuustoimintakeskus Pellervo rySilta-Valmennusyhdistys ry ja Vates-säätiö sr, jätti kannanottonsa parlamentaarisen työryhmän T&K-rahoitussuunnitelmaluonnokseen 20.1.2023.  

YYO painotti kannanotossaan, että T&K-rahoitussuunnitelmassa tulee huomioida myös järjestöt, kansalaisyhteiskunta ja yhteiskunnalliset yritykset. T&K-rahoituksella tulee edistää kaikkien innovaatiotoimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä. Nyt painopiste on yrityksissä sekä yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen verkostoitumisessa.  

T&K-linjauksiin tarvitaan mukaan sosiaalisen innovaatiotoiminnan rahoitus. Rahoitusta tarvitaan myös sosiaalisten innovaatioiden kaupallistamiseen ja skaalaamiseen. Lisäksi Suomessa tarvitaan sosiaalisen innovaatiotoiminnan tilastointia, seurantaa ja arviointia.

Suomessa tulee käynnistää kunnianhimoisia, toimialat läpileikkaavia, strategisia ja missiolähtöisiä TKI-ohjelmia. Näiden toteuttamiseen haetaan kaikki relevantit innovaatiotoimijat, mukaan lukien järjestöt ja kansalaisyhteiskunta.  

Lue kannanotto kokonaisuudessaan tästä.

Kannanoton ovat laatineet:

Jarmo Hänninen, Osuustoimintakeskus Pellervo ry

Susanna Kallama, Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO ry

Harri Kostilainen, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy

Soile Kuitunen, Kuntoutussäätiö sr

Kimmo Kumlander, Silta-Valmennusyhdistys ry

Jukka Lindberg, Vates-säätiö sr