Keski-Suomen Täsmäkahvit: työnantajille tarjolla tietoa ja tukea

Keski-Suomen Täsmäkahveilla 7.3. kuultiin puheenvuorot kahdelta organisaatiolta, joille on jo kertynyt kokemusta täsmätyökykyisten työllistämisestä. Lisäksi osallistujat heittäytyivät rohkeasti testaamaan hankkeessa luotua Täsmätyöpeliä, jonka tarkoitus on virittää ja herätellä organisaatioita pohtimaan täsmätyöteemoja.


Sari Rantala Sovatek-säätiöstä ja Jonne Syrjälä KTN Siivouspalveluista kertoivat kokemuksiaan täsmätyöllistämisestä. Puheenvuoroissa nousi esiin tiedon lisäämisen tärkeys työnantajille. Moni työnantaja ei ehkä hoksaa täsmätyöllistämisen mahdollisuuksia ja käytettävissä olevia tukia, kuten työolosuhteiden järjestelytukea. Järjestelytukea on mahdollista saada muutostöihin työpaikalla. Lisäksi on mahdollista saada 18 kuukauden ajan osittaista korvausta toisen työntekijän antamaan ohjaukseen ja apuun.

”Yhtenä onnistumisen avaimena nostettiin esiin työhönvalmentaja. Työhönvalmentaja toimii työnantajan ja työntekijän välissä tukena. Työnantaja saa tukea työtehtävien räätälöinnissä työntekijälle sopivaksi, mahdollisten tukien hakemisessa sekä tarvittaessa perehdyttämisvaiheessa. Tarvittaessa valmentaja myös seuraa työsuhteen etenemistä ja käy työpaikalla”, kertoo aluekoordinaattori Jetta Virtanen Live-säätiöstä.

Työnantajan näkökulmasta täsmätyöllistäminen on yksi keino turvata työvoiman saantia. Työntekijän tai häntä valmentavan tahon voi kuitenkin olla vaikea tietää, millä yrityksillä on täsmätyöllistämiseen halua ja tarvetta. Keskustelussa pohdittiin, että esimerkiksi yritysneuvojat voisivat auttaa niiden yritysten tunnistamisessa, jotka haluavat työllistää.

”Ylipäätään tiedon ja tietoisuuden lisäämistä pidettiin tärkeänä. Täsmätyöllistämisen kokemuksista ei tällä hetkellä ehkä kuulla tarpeeksi esimerkkejä ja hyviä tarinoita. Tämä on kuitenkin ymmärrettävää siitä näkökulmasta, että täsmätyöllistävät organisaatiot haluavat turvata työntekijöidensä työrauhan ja yksityisyyden”, summaa Virtanen keskustelua.

Täsmätyöpeli tukee organisaatioita virittäytymään teemaan

Täsmäkahvien osallistujat pääsivät testaamaan ensimmäisten joukossa organisaatioille suunnattua Täsmätyöpeliä Seppo-pelillistämisalustalla. Pelin tavoitteena on helpottaa henkilöstön virittäytymistä täsmätyöteemoihin. Peli koostuu viidestä osiosta:

  1. Mitä on täsmätyökyky?
  2. Millaisia syitä täsmätyökyvyn taustalla voi olla?
  3. Miksi täsmätyö on tärkeää?
  4. Miten työtä voi räätälöidä?
  5. Työpaikkamme monimuotoisuus?

Testauksen lopputuloksena suurin osa koki, että voisi hyödyntää peliä omassa organisaatiossaan. Peliä ideoitiin esimerkiksi sellaiseen käyttöön, että henkilöstöpalaverin aluksi täsmätyöllistämisen teemaan virittäydyttäisiin pelin avulla, minkä jälkeen käsiteltäisiin syvemmin käsitteitä ja käytännön toimia. Palautteen perusteella peli herätteli pohtimaan teemaa, joten se toimisi hyvänä keskustelunavaajana.

Haluaisitko sinäkin kokeilla Täsmätyöpeliämme? Kirjaudu pelaajana osoitteessa play.seppo.io syöttämällä koodi 95C1D3.