Konkreettisia vinkkejä ESR+ -hakemuksiin Itä-Suomen hankeklinikalta

– Itä-Suomen hankeklinikalla 7.2 käytiin läpi käytännönläheinen ja napakka tietopaketti ESR+ -hauista. Esille nousseista ideoista saa jalostettua hyviä hankehakemuksia, kertoo Itä-Suomen aluesuunnittelijana toimiva Tiina Pitkänen Live-säätiöstä.


Etäklinikalla tutustuttiin hakulomakkeeseen ja kuultiin vinkkejä hyvän hakemuksen tekemiseen. Hankehakuklinikkaan osallistui toimijoita mm. osuuskunnasta, yhdistyksistä ja työhön integroivasta yrityksestä.

Hakuklinikalla käytiin läpi koko ESR-hakuprosessi. Hankehakemukseen täytetään monenlaista tietoa, mutta projektipäällikkö Anu Kettunen Live-säätiöstä painotti esityksessään haettavan hankkeen konkreettisuutta.

– Hakemuksen lukijan pitää saada selkeä kuva siitä, mitä hankkeessa aiotaan konkreettisella tasolla tehdä ja kuinka se tekeminen heijastuu tuloksiin, korosti Kettunen.

Hakuklinikkaan osallistuneet olivat tyytyväisiä käytännönläheisiä ohjeita ja työkaluja tarjonneeseen aamupäivään.  Osallistujat toivat myös esille hienoja työllistämiseen liittyviä tarvelähtöisiä ideoita, joita ESR+- haussa voi viedä eteenpäin.

ESR+ hankerahoituksen hakemista mietitään varmasti monessa organisaatiossa, mutta ensimmäistä kertaa hakiessa on hyvä hyödyntää tarjolla olevaa tukea. Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintayritysten koordinaatiohankkeessa olemme valmiita tarjoamaan tukea kehittämistyöhön Suomen eri alueilla, toteaa Tiina Pitkänen. Katso alueesi yhteyshenkilö verkkosivuilta aluetyöntekijöiden yhteystiedot.

Etelä-Savon ELY-keskukselta haettavan rahoituksen hakuaika päättyy 15.3.

Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella haetaan parhaillaan kehittämishankkeita Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027-ohjelmassa toimintalinjaan 4. Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi. Sen erityislinjassa 4.1 Polkuja töihin ovat painopisteinä mm.

  • yritysten ja työnantajien osaamisen tukeminen työmahdollisuuksien ja tehtävien muokkaamisessa ja osittamisessa etenkin työelämään palaavien, täsmätyökykyisten ja aliedustettujen ryhmien osalta
  • työllisyyden palvelupolkujen saumattomuuden ja työllisyyden ekosysteemin kehittämisen tukeminen
  • yhteiskunnallisten yritysten edellytyksien edistäminen työllistymisväylänä toimimisessa

Haku päättyy 15.3. ELY-keskus järjesti haun avauduttua 31.1 oman infotilaisuutensa kehittämistyön rahoitusmahdollisuuksista: Materiaalipankki | Rakennerahastot

Itä-Suomen etäklinikan järjesti Live-säätiö osana YYO:ta ja yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen -koordinaatiohanketta (ESR+ 2023–2027).