Kysely: Yhteiskunnallisten yritysten tunnettuudessa on parantamisen varaa

Mielikuvat yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta ovat pääosin myönteisiä. Yllättävän moni luulee kuitenkin virheellisesti, että yhteiskunnallisten yritysten toimintaa tuettaisiin taloudellisesti erityisillä julkisilla tukimuodoilla.


Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen teettämän kyselyn vastaajista yli puolet kertoo, että yhteiskunnallinen yritys on käsitteenä heille tuttu. Kuitenkin vain vajaa kolmannes vastaajista tuntee yhteiskunnallisten yritysten toimintaa. Ainoastaan muutama vastaaja osasi nimetä jonkin yhteiskunnallisen yrityksen. Tunnettuudessa on siten vielä paljon parannettavaa.

– Yhteiskunnallinen yritystoiminta on tulevaisuuden yritystoimintaa. Yhteiskunnallisissa yrityksissä tehdään paljon vaikuttavaa työtä ihmisten ja ympäristön hyväksi. Näiden yritysten toiminta ansaitsee tulla tunnetummaksi, sanoo Susanna Kallama Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksesta.

Yhteiskunnallisilla yrityksillä luullaan olevan erityisasema

Kyselyyn vastaajat tietävät hyvin sen, että yhteiskunnallisten yritysten päämäärä on tehdä yhteiskunnallista hyvää. Lisäksi tunnistetaan, että osa yhteiskunnallisista yrityksistä työllistää osatyökykyisiä ja vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä.

Huomattavan moni kyselyyn vastanneista kuitenkin luuli, että yhteiskunnalliset yritykset ratkovat yhteiskunnallisia haasteita erityisten taloudellisten julkisten tukien tai lainsäädäntöön perustuvan erityisaseman avulla.

– Törmäämme osaamiskeskuksessa usein yhteiskunnallisen yritystoiminnan tukiin liittyviin väärinkäsityksiin. Yhteiskunnallisilla yrityksillä ei kuitenkaan ole lakiin perustuvaa erityisasemaa eikä yhteiskunta tue niitä taloudellisesti sen enempää kuin muitakaan yrityksiä, painottaa Kallama.

Toinen yleinen harhaluulo liittyy yhteiskunnallisten yritysten kannattavuuteen. Lähes puolet kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että yhteiskunnallisten yritysten tavoitteena ei ole taloudellinen kannattavuus.

– Todellisuudessa yhteiskunnallisen yrityksen on oltava kannattava siinä missä minkä tahansa muunkin yrityksen. Yhteiskunnallisilla yrityksillä halu muuttaa maailmaa on kuitenkin suurempi kuin halu rikastua tai kerätä voittoa. Siksi pääosa voitoista käytetään yhteiskunnallisen päämäärän edistämiseen, selventää Kallama.

Lisätiedot: Susanna Kallama, susanna.kallama@arvoliitto.fi, puh. 040 587 2445

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen kyselyyn vastasi 136 henkilöä. Kysely suunnattiin välityömarkkinatoimijoille, ELY-keskuksille, TE-toimistoille, korkeakouluille, kansanedustajille, yritysneuvontaorganisaatioille, kuntien elinkeinoyhtiöille sekä yrittäjäjärjestöille. Kyselyn toteutti Innolink osaamiskeskuksen toimeksiannosta syys-lokakuussa 2022.