Mitä on yhteiskunnallinen vaikuttavuus?

Koska yhteiskunnallisella yrityksellä on ensi sijassa yhteiskunnallinen päämäärä, yhteiskunnallinen vaikuttavuus on sen keskeinen menestyksen mittari.


Kaikella yritystoiminnalla on joitakin vaikutuksia yhteiskuntaan, ympäristöön, työntekijöihin ja alueeseen, jolla se toimii. Vaikuttavuus on kuitenkin yhteiskunnallisessa yrityksessä tavoitteellista toimintaa.

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittaamisella ja arvioinnilla yritys kertoo, missä määrin se saa toiminnallaan aikaan tavoitteensa mukaista muutosta yhteiskunnassa, ihmisten hyvinvoinnissa tai ympäristön tilassa. Yritys voi pyrkiä toiminnallaan esimerkiksi vähentämään hiilidioksidipäästöjä, vaikuttamaan luonnon monimuotoisuuteen tai lisäämään haasteellisessa asemassa olevien ryhmien työllisyyttä.

Perinteistä yhteiskuntavastuuta kantaessaan yritys pyrkii vähentämään toiminnastaan syntyviä haittoja ja lisäämään positiivisia sivuvaikutuksia, kun taas yhteiskunnallisen yrityksen liiketoiminnan ytimessä on yhteiskunnallisen haasteen ratkaiseminen ja siten vaikuttavuuden maksimointi tavoitteellisella toiminnalla.  

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus on tavoitteellisen toiminnan seurauksena aikaan saatu positiivinen muutos sosiaalisessa tai ekologisessa haasteessa.

Positiivisesta inhimillisestä muutoksesta voi syntyä myös taloudellisesti mitattavaa hyötyä yhteiskunnalle, kuten lisääntyneitä verotuloja tai vähentyneitä julkisten palveluiden kuluja. Näitä taloudellisia hyötyjä ei ole aina yritystasolla mahdollista todentaa, koska ne syntyvät useiden eri palveluiden ja organisaatioiden yhteisvaikutuksesta. Laajan yhteiskunnallisen muutoksen ja erityisen monimutkaisten haasteiden ratkaiseminen vaatiikin useiden toimijoiden ja useiden toimenpiteiden samaan suuntaan vaikuttavaa toimintaa.   

Yrityksen on tärkeä huomioida vaikuttavuuden määrittelyssä seuraavat näkökulmat:

  • Vaikuttavuus on mitattavaa positiivista muutosta kohderyhmälle tai ympäristölle tärkeässä sosiaalisessa tai ekologisessa haasteessa
  • Kyse on merkittävästä parannuksesta nykytilanteeseen  
  • Muutoksen tulee olla pitkäkestoinen tai pysyvä 
  • Muutoksen tulee olla organisaation toiminnan seurausta 
  • Aikaansaatu muutos ei siirrä ongelmaa muualle tai aiheuta samalla uusia ongelmia 

Teksti: Katja Anoschkin