Muutoksentekijän työkirjasta työkaluja yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen

Muutoksentekijän työkirja – työkaluja yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen –julkaisu kokoaa yhteen innostavia työkaluja yhteiskunnallisesti vaikuttavaan liiketoimintaan yrittäjille ja yrityskehittäjille.


Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus on julkaissut yrittäjille suunnatun Muutoksentekijän työkirjan – työkaluja yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen. Työkirja on tarkoitettu yhteiskunnallisille yrittäjille, yrittäjiksi aikoville, yrittäjien parissa työskenteleville sekä kaikille yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä kiinnostuneille. 

Innostavia menetelmiä mission ja liike-idean kirkastamiseen sekä yrityksen kehittämiseen

Työkirjaan on koottu 33 erilaista yhteiskunnallista yrittäjyyttä ja liikeidean kehittämistä tukevaa työkalua. Työkirja syntyi yhteistyössä yhteiskehittämisen verkoston, osaamiskeskuksen hautomo- ja kiihdyttämötoiminnan sekä neuvonta- ja ohjauspalveluiden kanssa. Työkaluja on testattu osaamiskeskuksen toiminnoissa erilaisissa verkostoissa ja organisaatioissa. Työkirjaan valikoituivat toimivimmat, yhteiskunnallisen vaikuttavuusajattelun maailmaan parhaiten soveltuvat menetelmät. 

”Yhteiskunnallisen yrityksen ja yhteiskunnallisen liikeidean kehittämisessä on valtavan monta osa-aluetta, eikä ole mitään valmista kaavaa niiden läpikäymiseen”, kertoo Linda Lehto, yhteiskunnallinen yrittäjä ja yksi työkirjan toimittajista ja kehittäjistä. 

”Siksi kuvittelimme talon, jonka huoneissa voi vapaasti liikkua, ja joka antaisi vapautta innovointiin ja kehittämiseen. Ja toisaalta tarjoaa kokonaisuuksia ja aihepiirejä, joihin keskittyä. Tehtävistä voi poimia vapaasti itseä kiinnostavat – sellaista liikeideaa tuskin onkaan, johon kaikki työkalut istuisivat suoraan.” 

Huoneet auttavat jäsentämään yhteiskunnallisen yritystoiminnan eri osa-alueita

Työkalut ovat teemoiteltu seitsemään eri huoneeseen. Huoneet muodostavat talon, ja työkirjan käyttäjää kehotetaan seikkailemaan talon huoneissa, poimien työkaluista hänelle soveltuvimmat.  Visioiden huone keskittyy yhteiskunnallisen mielikuvituksen herättämiseen, ongelman kartoittamiseen ja omien valmiuksien pohtimiseen. Empatiahuone laajentaa ajatusta ulkopuolelle – keitä ovat yrityksen asiakkaat ja kohderyhmät ja kuinka he ajattelevat. Kumppanuuksien huoneessa keskitytään verkostojen ja ekosysteemin rakentamiseen. Testausten ja hulluttelujen huoneen työkaluihin suositellaan palaamaan pitkin matkaa – testaamaan liikeideaa, tarkkailemaan yrityksen toimintaympäristöä sekä kehittämään uusia ideoita. Hillohuoneessa puhutaan rahasta, ja tarinahuoneessa brändinrakennuksesta, vaikuttavuusviestinnästä ja markkinoinnista. 

Työkirja sisältää sekä yksilö- että tiimitehtäviä. Osa työkaluista on suunnattu aloittelevalle yrittäjälle, osa toiminnan kehittäjälle ja osa edistyneelle kehittäjälle. 

Lataa työkirja tästä >>