Opinnäytetyökilpailu – voita 1000 euroa!

Palkitsemme vuoden parhaan yhteiskunnallista yritystoimintaa käsittelevän opinnäytetyön. Kilpailuun voivat osallistua yliopistojen maisteritutkintojen ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöt.


Yhteiskunnalliset yritykset pyrkivät liiketoimintansa avulla ratkaisemaan yhteiskunnallisia tai ekologisia ongelmia sekä edistämään yhteiskunnallisia tavoitteita. Yhteiskunnalliset yritykset käyttävät yli puolet voitostaan tavoitteensa ja toiminta-ajatuksensa mukaisen yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen. Liiketoimintamallia kuvaavat myös asiakaslähtöisyys, yrityksen panostus henkilöstön työhyvinvointiin sekä toiminnan läpinäkyvyys.

About the competition in English here.

Vuoden paras opinnäytetyö

Oletko tehnyt yhteiskunnallista yritystoimintaa käsittelevän opinnäytetyön? Tiedätkö sellaisen tekijän? Etsimme oivallisia opinnäytetöitä ja palkitsemme parhaimman yhteiskunnallisen yritystoiminnan opinnäytetyöpalkinnolla. Maineen ja kunnian lisäksi voittaja saa 1 000 euron palkkion.

Kaikki kilpailuun osallistuneet saavat yhden vuoden mittaisen Yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimusverkosto FinSERNin jäsenyyden, joka oikeuttaa osallistumaan yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin ja muihin jäsenetuihin. 

Valinnan voittajasta tekee kilpailun järjestäjien muodostama ja nimeämä yhteistyöryhmä. Voittaja palkitaan huhtikuussa 2023. 

Kilpailutöiden kriteerit ja arviointi

Kilpailuun voivat osallistua yliopistojen maisteritutkintojen ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöt. Kilpailuun jätettävien töiden tulee olla yliopistojen tai ammattikorkeakoulujen muodollisesti hyväksymiä aikavälillä 1.1.2022–31.3.2023. Opinnäytteen kielenä voivat olla kotimaiset kielet tai englanti. 

Työn tieteenalaa ei ole etukäteen rajattu ja opinnäytetöiden teemat voivat käsitellä esimerkiksi

  • yhteiskunnallisen yritystoiminnan merkitystä ja toimintaympäristöä Suomessa, 
  • yhteiskunnallisia yrityksiä yleishyödyllisten palveluiden tuottajina, 
  • yhteiskunnallisen yrityksen perustamiseen liittyvien tekijöiden tunnistamista, 
  • yhteiskunnallisten yritysten vaikutusten todentamista ja näkyväksi tekemistä, 
  • yhteiskunnallisia yrityksiä sosiaalisten innovaatioiden näkökulmasta.

Arvioinnissa huomioidaan opinnäytetöiden innovatiivisuus, hyödyllisyys, tuoreen näkökulman tuominen alan keskusteluun sekä laadukas tutkimuksen toteuttamistapa. Mikäli opinnäytetyö on osittain salainen, tällöin arviointi tehdään julkisen osan perusteella. Palkittava työ voi olla empiirinen tai teoreettinen tutkimus.

Ehdota opinnäytetyötä palkinnon saajaksi

Palkintoa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta ilmenevät 

  • opinnäytetyöntekijän tiedot, 
  • tiedot oppilaitoksesta ja tutkinnosta, johon opinnäytetyö on tehty, 
  • opinnäytetyön otsikko ja lyhyt yhteenveto työstä (abstrakti, 1 A4), 
  • työnohjaajan yhteystiedot, opinnäytetyön ohjaajan perustelu palkinnon saamiseksi (1 A4), 
  • linkki opinnäytetyöhön.

Työn voi lähettää joko opinnäytetyöntekijä itse tai esimerkiksi hänen ohjaajansa, kuitenkin tekijän suostumuksen varmistaen. Kilpailuun jätetyt opinnäytetyöt voidaan julkaista Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen sivustolla.

Hakemukset tulee toimittaa 15.4.2023 mennessä tällä lomakkeella.

Lisätietoja palkinnosta ja sen hakemisesta antaa Harri Kostilainen (harri.kostilainen@diak.fi) 

Palkinnon tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita tekemään yhteiskunnallista yritystoimintaa käsitteleviä opinnäytetöitä ja näin edistää suomalaista yhteiskunnallisen yritystoiminnan osaamista. Tarkoituksena on myös tehdä kilpailun järjestäjien yhteiskunnallisiin yrityksiin liittyvä työ tunnetuksi yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa.