Pohjois-Suomessa haettavissa 49 miljoonaa euroa ESR+ -rahoitusta

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kolmas ESR+ -hankehaku on avoinna Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa ja Kainuussa 15.11.2023 – 31.1.2024. Rahoitusta on jaossa 49 miljoonaa euroa.
Tällä hakukierroksella halutaan edistää yhteiskunnallisten yritysten kykyä toimia täsmätyökykyisten ja haastavassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymisväylänä.Hakuun liittyen alueella järjestettiin 20.11. ja 21.11. hankehakuklinikat toimijoille, joille ESR+ -hankkeet ovat uusi asia tai joita askarrutti uuteen ohjelmakauteen ja uudistuneeseen EURA2021-järjestelmään liittyvät kysymykset.

– Tämä hankehakuklinikka oli tarkoituksella suunniteltu tiiviiksi paketiksi, joka antaa osallistujalle hyvän katsauksen sekä hankehaun tekniseen puoleen että hyvän hakemuksen sisältövaatimuksiin, kertoo Heidi Similä Live-säätiöstä. Hän toimii koordinaatiohankkeessa Pohjois-Pohjanmaan aluesuunnittelijana.

Hakuklinikoista ensimmäinen järjestettiin lähitilaisuutena Oulussa 20.11. ja toinen etätilaisuutena Teamsin välityksellä 21.11. Näin haluttiin varmistaa se, että kaikkien kiinnostuneiden on mahdollista osallistua tapahtumaan. Hakuklinikat herättivätkin runsaasti kiinnostusta ja niihin osallistui yhteensä reilut 50 henkilöä. Mukana oli osallistujia hyvin monenlaisista eri organisaatioista; yhdistyksistä, kunnista, oppilaitoksista, säätiöistä, kehittämisyhtiöistä, osuuskunnista, seurakunnista ja yrityksistä.

Talven hakukierros suunnattu työllisyyden, osaamisen ja osallisuuden tukemiseen

Tällä hakukierroksella Pohjois-Pohjanmaan ELY varautuu rahoittamaan hankkeita noin 49 miljoonalla eurolla. Rahoitusta voi hakea työllisyyteen, osaamiseen ja osallisuuteen liittyviin Euroopan sosiaalirahaston hankkeisiin toimintalinjasta 4.

Projektipäällikkö Anu Kettunen Live-säätiöstä kävi läpi koko ESR+ -hakuprosessin aina EURA-tunnusten hankkimisesta hakemuksen lähettämiseen saakka. Lisäksi puhuttiin siitä, millaisiin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota, jotta lopputuloksena on onnistunut hakemus.

– Erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota konkreettisten toimenpiteiden kuvaamiseen sekä niiden vaikuttavuuden mittaamiseen ja todentamiseen. Hakemuksessa täytyy pystyä todentamaan se, että tarve on aidosti lähtöisin kohderyhmästä. Siksi kohderyhmää on hyvä osallistaa jo hankkeen suunnitteluvaiheessa, opasti Kettunen. 

Rahoitusasiantuntija Ville Mehtälä toi tilaisuuteen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen terveiset. Hän kertoi uudesta ohjelmakaudesta, kyseessä olevan rahoituskierroksen painopisteistä sekä siitä, miten hakemusten arviointi hakuajan päättymisen jälkeen etenee.

– Painopisteet kertovat siitä, millaisia hakemuksia erityisesti toivotaan. Tällä hakukierroksella halutaan edistää esimerkiksi yhteiskunnallisten yritysten kykyä toimia täsmätyökykyisten ja haastavassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymisväylänä. Kaikki muutkin ohjelman mukaiset teemat ovat silti rahoituskelpoisia, Mehtälä kertoi.

– Koordinaatiohankkeen yksi tehtävä on täsmätyökykyisten ja muiden vaikeasti työllistettävien henkilöiden työllistämiseen liittyvien mallien arviointi. Meihin voi olla yhteydessä, jos tähän liittyen herää kysyttävää tai haluaa vaikka vinkata oman hyvän mallinsa muille, Anu Kettunen totesi.

Hankehakuklinikoista saatiin erinomaista palautetta ja osallistujat kokivat saaneensa sen, mitä tilaisuudelta odottivatkin. Myös joitakin kehittämisajatuksia esitettiin ja ne otetaan vastaavien tulevien tapahtumien järjestelyissä huomioon.

– Lisäksi ainakin yksi osallistujista myös havahtui hankehakuklinikalta saadun informaation pohjalta huomaamaan, että he todellakin ovat yhteiskunnallinen yritys, iloitsee Heidi Similä.

Hankeklinikat tapahtumat toteutettiin Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen -koordinaatiohankkeen, Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteistyönä.