Suomi mukaan kansainväliseen yhteiskunnallista ja vaikuttavuusyrittäjyyttä koskevaan tutkimukseen

Suomi liittyy mukaan European Social Enterprise Monitoriin eli ESEM-tutkimukseen. ESEM on ensimmäinen kattava yhteiskunnallisen yritystoiminnan seurantajärjestelmä Euroopan tasolla. Tavoitteena on laajan tietopohjan avulla lisätä yhteiskunnallisen yritystoiminnan tunnettuutta sekä mahdollistaa sektorin nykyistä vahvempi kehittäminen.


ESEM-kysely toteutetaan joka toinen vuosi ja sen tavoitteena on selvittää yhteiskunnallisen yritystoiminnan tarpeita Euroopassa sekä kyselyn tulosten pohjalta viestiä ja edistää niille tärkeitä tavoitteita. Kysely toteutetaan kolmatta kertaa ja siihen osallistuu kaikkiaan 31 maata. Suomi on tänä vuonna mukana ensimmäistä kertaa. 

Kyselyllä kerätään kattavasti tietoa yritysten nykytilanteesta, yhteiskunnallisista tavoitteista sekä rahoituksen ja muun tuen tarpeesta. Tietoa tarvitaan erityisesti päätöksentekoon sekä kansallisella että EU:n tasolla. 

Lisääntynyt tietoisuus ja parempi ymmärrys yhteiskunnallisten yritysten sektorista parantavat muun muassa sopivien rahoitusmuotojen ja muiden tukimuotojen luomista vastaamaan yhteiskunnallisen yrittäjyyden tarpeisiin. Vaikutusperusteisen rahoituksen ja hankintojen edistäminen sekä yhteiskunnallinen yritystoiminta kiihdyttävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista vuoteen 2030 mennessä. 

Tavoitteena tuottaa uutta tietoa  

Suomessa ei ole vakiintunutta kansallista yhteiskunnallisen yrityksen määritelmää, eikä lainsäädäntömme tunnista yhteiskunnallisen yritystoiminnan piirteitä. Tämän vuoksi yhteiskunnallisten yritysten määrää on ollut vaikea arvioida ja myös kokonaiskuva yhteiskunnallisista yrityksistä on ollut heikko. 

Sama ongelma on tunnistettu myös muualla maailmassa. Kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa on tarjolla hyvin vähän, jos ollenkaan. Heikko tietopohja hidastaa merkittävästi sektorin kehitystä. Liittymällä mukaan European Social Enterprise Monitor -tutkimukseen Suomi on mukana vahvistamassa kansainvälistä tietopohjaa ja tuottamassa uutta tietoa yhteiskunnallisesta ja vaikuttavuusyrittäjyydestä. 

Vuoden 2023–2024 ESEM-kysely lanseerataan ja tiedonkeruu käynnistyy yhteiskunnallisten yritysten maailmanfoorumin yhteydessä 12.10.2023. 

Tutkimukseen voi vastata tämän linkin kautta >>

ESEM-kyselyn päätoteuttaja on eurooppalainen yhteiskunnallisten yritysten kattojärjestöjen, yliopistojen ja muiden korkeakoulujen verkosto Euclid Network. Suomessa kyselyn toteutuskumppaneina toimivat Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus YYO, Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO ry, Diakonia ammattikorkeakoulu ja LUT-yliopisto. Suomen osallistumisen kyselyyn rahoittaa Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten kehittäminen –koordinaatiohanke (ESR+).