Tiedätkö yhteiskunnallisesta yrittämisestä?

Kutsumme sinut mukaan yhteiskunnallista yritystoimintaa käsittelevän suomenkielisen perusteoksen kirjoittamiseen.  


Kirja, jota Suomi tarvitsee

Yhteiskunnalliset yritykset voisivat Suomessakin ratkaista monia haasteita. Tästä yritysmuodosta tiedetään meillä kuitenkin vielä kovin vähän. Tätä puutetta paikkaamaan kutsumme sinut osallistumaan yhteiskunnallista yritystoimintaa käsittelevän suomenkielisen perusteoksen kirjoittamiseen.  

Yhteiskunnalliset yritykset tekevät bisnestä, ja lisäksi ne pyrkivät ratkaisemaan sosiaalisia, kulttuurisia ja ekologisia pulmia. Monissa maissa niillä on merkittävä rooli puhtaasti liiketaloudellisten ja julkisen sektorin toimijoiden täydentäjinä. Ne esimerkiksi työllistävät osatyökykyisiä sekä osallistuvat paikallisyhteisöjen ja ekologisten haasteiden ratkaisuun. 

Tule mukaan kirjoittajaksi

Kirjaan tarjottavat artikkelit voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia teemoja:  

 • Yhteiskunnallisten yritysten luonne ja toiminta sosioekonomisen organisoitumisen eri tasoilla: Euroopan unioni ja sen politiikkalinjaukset, kansainväliset vertailut, yksittäisten kansallisvaltioiden yhteiskunnallisten yritysten toteutusmallit, alueelliset ja paikalliset toimintatavat (esim. hyvinvointialueet, työllisyys, yritysten verkostot ja ekosysteemit), yksittäiset yhteiskunnalliset yritykset.  
  Yhteiskunnallisten yritysten tarjoamat ratkaisut esim. ekososiaalisiin kysymyksiin, hyvinvointitalouteen, haja-asutusalueiden elinvoima, alusta- ja jakamistalouteen liittyvät kysymykset, kaupunkien ja lähiyhteisöjen uutta luovat ratkaisut, kulttuuri- ja liikuntatoiminta.  
 • Erilaiset liiketaloudelliset, hallinnolliset, organisatoriset ja oikeudelliset ratkaisut
 • Yhteiskunnalliset yritykset osatyökykyisten tai muuten heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työllistäjinä.
 • Yhteiskunnallinen yritystoiminta ihmisten ja yhteisöjen toimintakyvyn ja sosiaalisen osallisuuden edistämisessä.
 • Yhteiskunnallisten yritysten vaikutusten todentamisen ja arvioinnin menetelmät
 • Sosiaaliset innovaatiot, yhteiskehittäminen, palvelumuotoilu sekä näiden menetelmät. 
 • Yhteiskunnalliset yritykset palvelujärjestelmän, yhteiskunnan ja talouden osina
 • Yhteiskunnallisten yritysten johtamiseen liittyvät kysymykset

Toivotamme tällä avoimella kirjoittajakutsulla tervetulleiksi artikkeliehdotuksia eri aloilta. Artikkelit voivat olla empiirisiä tai teoreettisia, yhden tai useamman henkilön kirjoittamia. Kirjaa voidaan käyttää oppikirjana eri tieteen aloilla, esimerkiksi liiketaloudessa, yhteiskuntatieteissä ja sosiaalityössä. 

Kirjan tekeminen edistyy seuraavasti:  

 1. Lähetä artikkelisi abstrakti 30.3.2022 mennessä: vastaamalla tähän kyselyyn 
 1. Kirjaan tulevat artikkelit valitaan abstraktien pohjalta 7.4.2022 mennessä, jolloin artikkeliehdotuksen tehneet saavat tiedon artikkelinsa mahdollisesta hyväksymisestä. 
 1. 18.5.2022 pidetään tutkimusseminaari, jossa käsitellään yhdessä artikkeleiden ensimmäisiä käsikirjoituksia.  
 1. 3.10.2022 artikkeleiden valmiit versiot lähetetään kirjan toimittajille. 
 1. Kirjan toimittajat antavat kirjoittajille palautetta 30.10.2022 mennessä.  
 1. Artikkeleiden viimeiset versiot lähetetään toimittajille 1.12.2022.  
 1. Kirja julkaistaan helmikuussa 2023. 

Kirjan tuottaminen on osa Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen (YYO) toimintaa. Lisätietoja www.yyo.fi 

Lisätiedot artikkelikutsusta ja kirjahankkeesta:
Ari Nieminen, VTT, lehtori, Diakonia-ammattikorkeakoulu, ari.nieminen@diak.fi p. 040 4845625 tai
Harri Kostilainen, YTT, asiantuntija, Diakonia-ammattikorkeakoulu, harri.kostilainen@diak.fi, p. 040 501 9394.