Tutustu opintojakson asiantuntijoihin!

Yhteiskunnallisen yrityksen ohjauksen ja neuvonnan osaaja -opintojakson opetusvideoilla tai koulutuksen lähijaksoilla on mukana yhteiskunnallisen yritystoiminnan, sosiaalisten innovaatioiden, johtamisen ja verkostotyön vahvoja ammattilaisia


Yhteiskunnallisen yrityksen ohjauksen ja neuvonnan osaaja -opintojakson opetusvideoilla tai koulutuksen lähijaksoilla on mukana yhteiskunnallisen yritystoiminnan, sosiaalisten innovaatioiden, johtamisen ja verkostotyön vahvoja ammattilaisia. Esittelemme tässä muutamia heistä.

  • Soile Kuitunen, VTT, on Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja, joka on ollut mukana useissa sosiaalista ja yhteiskunnallista innovaatiotoimintaa sekä innovaatiopolitiikkaa koskevissa hankkeissa ja selvityksissä. Hän on tutkinut erityisesti demokratiaa ja demokratiainnovaatioita.
  • Timo Järvensivu, KTT, on verkostotyön ja -johtamisen asiantuntija. Hän on väitellyt strategisten yritysverkostojen johtamisesta Helsingin kauppakorkeakoulusta v. 2007. Viimeisten 15 vuoden ajan hän on tutkinut, kehittänyt, kouluttanut ja konsultoinut erityisesti julkisen alan ja järjestösektorin organisaatio- ja siilorajat ylittävää verkostojohtamista lukuisissa valtakunnallisissa, alueellisissa ja paikallisissa verkostoissa.
  • Jukka Pötry, oikeustieteen kandidaatti ja yritysneuvoja, on tehnyt pitkän työuran yritysneuvonnan ja yrittäjyyden edistämisen parissa. Hän työskentelee parhaillaan YritysVoimalassa erityisalanaan osuustoiminta, muu yhteisyrittäjyys ja yrityksen juridiikka.
  • Tom Tarvainen, KM, työskentelee ohjelmajohtajana ARVO ry:ssä. Tällä hetkellä työtehtävinä ovat Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen valtakunnallisten neuvonta- ja ohjauspalveluiden suunnittelu, käynnistäminen, konseptointi ja niiden jatkuvuuden varmistaminen sekä hautomo- ja kiihdyttämätoiminnan kehittäminen.
  • Eeva Salmi, VTL, työskentelee johtajana yhdistysmuotoisessa työhön integroivassa yhteiskunnallisessa yrityksessä eli Silta-Valmennusyhdistyksessä sekä sen sisarjärjestössä Valo-Valmennusyhdistyksessä. Hän toimii myös asiantuntijana yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksessa.
  • Petteri Lillberg, M.Phil, on kestävän liiketoiminnan ja vaikuttavuuden yritysstrategi, jolla on yli 20 vuoden kokemus yritysten uudistamisesta, kestävästä kasvusta sekä muutosprosessien johtamisesta ja fasilitoinnista.
  • Harri Kostilainen, YTT, on monitoimijaisten verkostojen johtamisen ja sosiaalisten innovaatioiden erityisasiantuntija Diakonia-ammattikorkeakoulussa. Hänellä on pitkä kokemus yhteiskunnallisen yritystoiminnan TKI-toiminnasta Suomessa ja kansainvälisesti.
  • Katja Anoschkin, VTM, työskentelee kehitysjohtajana Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVOssa. Hänen erityisosaamistaan on vaikuttavuuden johtaminen ja mittaaminen, yhteiskunnallinen yrittäjyys, vaikutusperusteiset julkiset hankinnat sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet.