Työkanavasta työvoimaa vastuullisesti

Työkanava Oy on valtion omistama yhtiö, joka työllistää osatyökykyisiä ja välittää heitä edelleen eri toimialoille. Työkanavan työntekijöitä on työskennellyt esimerkiksi Tokmannilla ja Suomen ympäristöopisto Syklissä.


Työkanava Oy:n kautta myös yhteiskunnalliset yritykset voivat työllistää osatyökykyisiä henkilöitä ja samalla edistää tasa-arvoista työelämää. Työkanava on kokonaan valtion omistama henkilöstöpalveluyritys, jonka tehtävänä on työllistää kaikkein vaikeimmin työllistyviä osatyökykyisiä henkilöitä.

Työkanava välittää nämä työntekijät edelleen yrityksiin, kun se on ensin kartoittanut työnantajan luona työntekijälle sopivat tehtävät. Työkanava tarjoaa työvoimaa tällä hetkellä kahdella tavalla: henkilöstövuokrauksena ja alihankintana.

Henkilöstövuokrauksessa Työkanavan työntekijä työskentelee asiakkaalla, joka maksaa tehtyjen työtuntien mukaisesti. Alihankinnassa Työkanava ottaa vastuulleen työsuoritteen, josta se vastaa itse. Asiakas voi ostaa esimerkiksi neljän tunnin työsuoritteen, jonka Työkanava voi sitten toteuttaa vaikkapa kahden henkilön voimin. Tulevaisuudessa Työkanavalla voi olla pienimuotoista omaa tuotantoa, kuten pakkausta ja kokoonpanoa.

Työkanavan asiantuntijat ovat mukana osatyökykyisten työarjessa ja varmistavat näin työn onnistumisen. Yritys valmentaa tarvittaessa myös työyhteisöä ottamaan vastaan uusi tekijä osaksi työyhteisöään. Lisäksi Työkanava sitoutuu siihen, että kaikki tehtävät tulee tehdyksi ajallaan.

Työkanavan Oy:n palveluesimiehet Kim Lautomo ja Niina Takalo kertoivat Vates-säätiön järjestämässä webinaarissa 4.12.2023, että yhtiö tarjoaa joustavan ja riskittömän tavan yritykselle lisätä omassa toiminnassaan monimuotoista työelämää.

Työkanava toimii osatyökykyisten henkilöiden työnantajana ja vastaa kaikista työnantajan velvollisuuksista. Työkanava ei tavoittele voittoa, vaan päätavoite on työllistää mahdollisimman monta osatyökykyisten henkilöä ja löytää uusia asiakastyönantajia.

Yhtiö toimii valtion ja EU:n tukien sekä oman myynnin pohjalta. Yhtiö hinnoittelee palvelut silti markkinaehtoisesti, eikä Työkanava saa palkkatukea. Työkanava toimii tällä hetkellä Uudellamaalla ja valtion yhtiön toiminnan on tarkoitus laajentua myös muualle Suomessa. Työkanava välitti ensimmäiset työntekijät asiakasyrityksiin alkuvuodesta 2023.

Ensin etsitään sopivat työtehtävät

Lautomo ja Takamo avasivat rekrytointiprosessin kulkua seuraavasti. Kun yritys tarvitsee lisää työvoimaa, ensin Työkanavan palveluesimies auttaa yritystä tunnistamaan ne tehtävät, joihin osatyökykyiset henkilöt voivat työllistyä. Sen jälkeen työntekijät valmennetaan yrityksen työtehtäviin ja Työkanava auttaa tarvittaessa muotoilemaan työtä uudelleen.

Työkanavan asiantuntija keskustelee työnantaja-asiakkaan siitä, millaisia kykyjä työntekijällä pitäisi olla, jotta hän voi onnistua työssään. Tehtävien kartoituksessa otetaan huomioon muun muassa työn vaativuus ja fyysinen kuormittavuus, työolosuhteet, tehdäänkö työtä yksin vain ryhmässä, onko työskentelytiloissa asiakkaita sekä minkälainen on työtilan valaistus ja äänimaisema.

Kun sopivat tehtävät ovat löytyneet, Työkanava Oy hankkii siihen sopivat työtekijät. Sen jälkeen seuraa neljän viikon valmennusjakso, minkä aikana työntekijä perehtyy tehtäviin ja tekee koevuoroja työpaikalla. Valmennusjakso ja sen aikana tehty työ on veloituksetonta työnantaja-asiakkaalle ja riskitöntä työntekijälle.

Rekrytoinnissa ei kiirehditä, vaan etsitään pysyviä ratkaisuja, joista Lautomo ja Takamo kertoivat useita esimerkkejä. Esimerkiksi sote-alalle on voitu työllistää ilman ensin vaadittua lähihoitajan koulutusta, kun on löydetty riittävästi avustavia tehtäviä. Siivousalalla työntekijä on sulautunut monikulttuuriseen tiimiin hyödyntämällä kuvallisia ohjeita. Työtuntien määrää on voitu myös kasvattaa sitä mukaan, kun osatyökykyisen henkilön usko omaan osaamiseen ja jaksamiseen on kasvanut valmennusjakson aikana.

Sopivan työtekijän rekrytointi

Kun yrityksessä on kartoitettu erilaisia tehtäviä, TE-palveluiden Työkanava-koordinaattori etsii tehtäviin sopivaa työntekijää TE-palveluiden tätä varten perustetusta työntekijäpoolista. Työnhakijan pitää täyttää tietyt kriteerit ennen kuin hän pääsee työntekijäpooliin.

Henkilön pitää olla osatyökykyinen sekä työttömänä työnhakijana TE-palvelussa tai kuntakokeilussa. Henkilöllä pitää olla oma tahto työllistyä ja muut keinot työllistämisessä on jo käytettyä (viimesijaisuus).

Ennen töiden varsinaista aloittamista, osatyökykyinen työnhakija käy läpi neljän viikon valmennusjakson. Työkanavan palveluesimies perehdyttää työntekijän työtehtäviin ja tukee häntä työarjen eri tilanteissa.

Työnantajille Työkanavan ilmainen valmennusjakso antaa mahdollisuuden työllistää osatyökyinen työntekijä matalalla kynnyksellä, koska työt aloitetaan vasta, kun työntekijän soveltuvuus työtehtäviin on testattu koevuoroissa. Koevuoroissa myös työntekijä ja työyhteisö tutustuvat toisiinsa.  

Töiden räätälöinti osatyökyiselle työntekijälle soveltuvaksi voi myös tuoda yrityksille uudenlaista tapaa ajatella työtehtävien järjestämisestä organisaatiossa. Työkanavan asiantuntijat ovat työnantaja-asiakkaan tukena tarpeen mukaan koko työsuhteen ajan.

Työkanava huolehtii esimerkiksi asiakkaan kanssa yhdessä sovitun palvelutason ja laadun ylläpitämisestä. Jos haasteita ilmenee, ratkaisuja etsitään yhdessä.

Teksti: Tiina Jäppinen