Työn muotoilu ja osa-aikatyö ratkaisuja täsmätyökykyisten työllistymiseen

– Yksi tärkeimmistä tavoitteista on luoda lisää osa-aikaisia työpaikkoja sekä työtehtäviä, jotka soveltuvat täsmätyökykyisille, kertoi Silta-Valmennusyhdistyksen työ- ja uravalmennuksen asiantuntija Paula Vuorinen.


Lahdessa nostettiin esiin, että rekrytoinnin näkökulmaa olisi muutettava työnhakijalähtöiseksi. Etenkin osa-aikaisen työn mahdollisia tulisi lisätä. Vaikeassa työmarkkina-asemassa oleva ei usein syystä tai toisesta pysty tekemään kokoaikaista työtä, mutta suoriutuu erinomaisesti hänelle räätälöidystä osa-aikaisesta tehtävästä.

Työn muokkaus tukee tekijän vahvuuksia

–  Täsmätyökykyisellä ihmisellä voi olla todella paljon osaamista, olisi vain nähtävä se potentiaali. Työn muotoilussa olisikin mentävä työtekijän osaaminen edellä. Työ on muotoiltava ihmisen muotoiseksi, totesi Lahden työllisyyspalvelujen yrityskoordinaattori Minna Pirhonen.

– Kaikki työntekijät eivät mene samaan muottiin. Tämä tulisi kuitenkin nähdä vahvuutena. Samalla saadaan piilossa olevan potentiaali hyödynnettyä, sillä työntekijä voi loistaa rajoitteistaan huolimatta. Sairaslomat vähenevät, koska työntekijän ei tarvitse yrittää suoriutua mahdottomista tehtävistä vaan hän voi keskittyä siihen mitä hän parhaiten osaa.

Pirhonen korosti, että työantajien tulisi olla hyvin kiinnostuneita työntekijöiden sitouttamisesta. Yksi tärkeimmistä työn muotoiluin eduista onkin työntekijän sitouttaminen työyhteisöön. Tämä voisi olla myös tärkeä pitovoiman tekijä esimerkiksi sote-alalla. Osallistujat totesivat myös, että myös osa-aikaisen työn mahdollistaminen voisi auttaa sote-alan työvoimapulaan.

Paula Vuorinen esitteli tilaisuudessa Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen toimintaa.
– Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäminen voi olla yhteiskunnallisen yrityksen toiminnan päämäärä. Rekrytoidessa voi olla haastavaa huomioida työn muotoilua. Siksi täsmätyökykyiset asettuvat vaikeasti työllistyvään asemaan. Vuorinen esitteli täsmätyökykyisten työllistämiseen saatavilla olevia monipuolisia taloudellisia ja ei-taloudellista tukimuotoja.

Projektipäällikkö Elina Arnkil kertoi Valo-Valmennusyhdistyksen ja Lahden Sininauhan Myötätuuli-hankkeen toiminnasta. Myötätuuli on luontolähtöistä ja yhteisöllistä toimintaa vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville. Mukana on ryhmä- ja yksilötyöskentelyä.

Hankekoordinaattori Neea Ovaskainen esitteli Lahden kaupungin uutta Totta!- työkyvyn ja työelämäosallisuuden tunnistaminen työllisyyden hoidon agendana -hanketta. Päätavoitteena hankkeessa on rakentaa ennakoiva työkyvyn selvittelyn malli.

Tilaisuus jatkui työpajoissa, joissa räätälöitiin täsmätyötehtäviä kuvitteellisten case-esimerkkien avulla. Ryhmissä syntyi vilkasta keskustelua. Työskentelyn yhtenä case-esimerkkinä oli Syyriasta Suomeen muuttanut Aisha, joka oli kotimaassaan työskennellyt opettajana. Aisha oli traumatisoitunut sodan takia ja sairastanut masennusta Suomessa asuessaan. Yksi osallistuja totesikin, että hänen työpaikallaan oli tällainen ”Aisha” oikeassa elämässä. ”Aisha” on kuntoutunut ja työllistynyt saamansa tuen ja työn muokkauksen avulla ja työskentelee nykyään palkkatyössä kulttuuritulkkina.

Syksylle suunnitteilla jatkoa

YYO ja Myötätuuli-hanke järjestivät täsmätyökykyisten työllistymistä tukevan Täsmätyökykyisistä työvoimaa -tapahtuman 13.5. työnantajille, yrityksille ja yhteistyöverkostoille. Tapahtuma järjestettiin live-seminaarina Lahden Palvelutorilla sekä etätilaisuutena Teamsissa. Osallistujia oli runsaasti sekä paikan päällä että Teamsissa.

Myötätuuli on Valo-Valmennusyhdistyksen ja Lahden Sininauhanyhteinen yhteinen hanke. Myötätuuli-hankkeen asiakkaat osallistuivat tapahtumassa tilojen järjestelyyn, leipomiseen ja tarjoiluun.

Syksylle on suunnitteilla Lahden seudulle tapahtumalle jatkoa. Seuraa YYO:n sivuilla Tulevia tapahtumia –osiota!