Uusi datasivusto löysi Suomesta 2488 yhteiskunnallista yritystä  

Yhteiskunnalliset yritykset työllistävät yli 61 000 henkilöä ja toimivat yleisimmin sosiaali- ja terveysalalla, työllistämistoiminnassa, koulutuksessa sekä kiertotalouden parissa.


 

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen laatima datasivusto kokoaa ensimmäistä kertaa yhteen tietoa yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta Suomessa laajasti eri rekisteriaineistoja hyödyntäen.  

Yhteiskunnallinen yrittäjyys ei ole kovin tunnettua, vaikka jokainen meistä todennäköisesti tietää yhteiskunnallisia yrityksiä. Datasivusto tekee yhteiskunnallisten yritysten moninaista kenttää Suomessa tunnetuksi ja näkyväksi, sanoo Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen hallinnosta vastaava Katja Anoschkin.  

Yhteiskunnallinen yritys ei ole lainsäädännössä tunnistettu yritysmuoto vaan se on liiketoimintamalli. Tämän vuoksi kattavan tiedon saaminen yhteiskunnallisista yrityksistä on vaikeaa. Datasivusto auttaa parantamaan yhteiskunnallista yritystoimintaa koskevan tiedonkeruun järjestelmällisyyttä. 

Sivustolla voi selata yhteiskunnallisia yrityksiä toimialan, koon, alueen sekä yhtiömuodon perusteella. Lisäksi sivustolle on koottu tilastoja yhteiskunnallisten yritysten kokonaisliikevaihdosta, liikevaihdon keskiarvosta, määrän kehittymisestä sekä henkilöstön määrästä vuodesta 2013 lähtien. 

Liiketoimintaa yhteiskunnallisen hyvän eteen

Yhteiskunnallisia yrityksiä yhdistää kolme piirrettä. Niillä liiketoiminnan ensisijaisena tavoitteena on yhteiskunnallinen päämäärä. Se voi olla esimerkiksi osatyökykyisten henkilöiden työllistäminen tai ilmastomuutoksen hillitseminen. Yhteiskunnallinen yritys käyttää suurimman osan voitoistaan tämän päämääränsä edistämiseen. Lisäksi yrityksen hallinnossa korostuvat osallisuus ja demokratia. 

– Yhteiskunnallinen yrittäjyys on keino luoda myönteisiä vaikutuksia yhteiskuntaan ja ympäristöön. Erityisesti nuorille yhteiskunnallisen yritystoiminnan käynnistämisen motiivina on työn merkityksellisyys ja yhteiskunnallisiin epäkohtiin tarttuminen. Toisaalta perinteisille yleishyödyllisille yhdistyksille liiketoiminta tuo uuden tavan toteuttaa niiden yhteiskunnallista päämäärää, sanoo Anoschkin. 

Yhteiskunnallinen yritys voi olla perinteisten yritysmuotojen, osakeyhtiön ja osuuskunnan, lisäksi myös säätiö tai yhdistys. Yrityksestä voidaan puhua silloin, kun ainakin osa yhdistyksen tai säätiön tuloista tulee liiketoiminnasta.  

Yhteisötalouden toimijoiden merkitys kasvaa 

Yhteiskunnalliset yritykset lukeutuvat yhteisötalouteen, jonka menestymisen edellytyksiä halutaan parantaa maailmanlaajuisesti. Aloitteita yhteisötalouden edistämiseksi ovat hiljattain tehneet EU:n lisäksi myös OECD ja Kansainvälinen työjärjestö ILO.  Euroopan komissio julkisti aloitteen yhteisötalouden toimintasuunnitelmasta viime vuonna ja parhaillaan valmistellaan suosituksia toimintasuunnitelman toimeenpanemiseksi jäsenmaissa. 

– Yhteisötalouden toistaiseksi käyttämättä jääneitä mahdollisuuksia pitäisi hyödyntää, kun ratkaistaan vaikeita yhteiskunnallisia ja taloudellisia ongelmia. Ratkaisuja tarvitaan muun muassa vihreän ja digitaalisen siirtymän toteuttamiseen. Tai säilyttämään ja luomaan ihmisille laadukkaita työpaikkoja. Yhteisötalouden toimijat voivat auttaa turvaamaan yhtäläiset mahdollisuudet kaikille. Ne voivat edistää muita heikommassa asemassa olevien ryhmien sosiaalista osallisuutta ja helpottaa pääsyä työmarkkinoille. Lisäksi yhteisötaloudesta löytyy mahdollisuuksia ylläpitää kestävää taloudellista ja teollista kehitystä tai esimerkiksi lisätä maaseutu- ja haja-asutusalueiden elinvoimaisuutta, havainnollistaa työmarkkinaneuvos Tuija Oivo työ- ja elinkeinoministeriöstä. 

Hallituksen hyväksymä yhteiskunnallisten yritysten strategia korostaa Suomessa yhteisötalouden toimijoiden kasvavaa merkitystä. Osana strategiaa toimintansa on käynnistänyt Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus, joka tarjoaa valtakunnallista neuvontaa ja ohjausta yhteiskunnallista yritystoimintaa harjoittaville ja käynnistäville sekä kehittää yhteiskunnallisen yritystoiminnan koulutusta ja tutkimusta.  

Lisätiedot: Katja Anoschkin, puh. 050 530 5039, katja.anoschkin@arvoliitto.fi 

Datasivusto: https://yyo.fi/data 

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus YYO tarjoaa valtakunnallista neuvontaa ja ohjausta yhteiskunnallista yritystoimintaa harjoittaville tai käynnistäville yrittäjille ja yhteisöille yritysmuodosta ja toimialasta riippumatta. Teemme työtä, jotta yhteiskunnallinen yrittäminen juurtuisi kaikkien tuntemaksi ja houkuttelevaksi vaihtoehdoksi luoda työpaikkoja ja hyvinvointia Suomeen. Lue lisää: yyo.fi