Vahva yrittäjähenki ja aktiivinen ekosysteemi mahdollistavat yhteiskunnallisten yritysten menestyksen Skotlannissa

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus tutustui elokuussa yhteiskunnallisiin yrityksiin ja niitä eri tavoin tukeviin organisaatioihin Edinburghissa ja Obanissa. Yhteiskunnallista yritystoimintaa Skotlannissa ovat edistäneet kokonaisvaltainen yhteiskunnallista yrittäjyyttä edistävä ekosysteemi ja poliittisen tason tuki.


Yhteiskunnallisten yritysten asema Skotlannissa on vahvistunut 1990-luvun lopulta lähtien. Tony Blairin johtama työväenpuolue nousi Iso-Britanniassa valtaan vuonna 1997, ja yhteiskunnallisen yritystoiminnan tukeminen koettiin puolueessa tärkeäksi. 

Erityisesti Skotlannissa yhteiskunnallisen yritystoiminnan ympärille alkoi kehittyä aktiivinen ekosysteemi, joka johtui osaksi myös siitä, että yhteiskunnalliset yritykset ovat ajaneet asiaansa pitkäjänteisesti. Vaikka puolueet vallankahvassa ovat vaihtuneet vuosien varrella, yhteiskunnallinen yritystoiminta on onnistunut säilyttämään asemansa politiikan ohjelmissa.  

Vahva väline sektorin kehittämiselle viime vuosina on ollut kymmenvuotinen yhteiskunnallisten yritysten srategia (2016–2026). Strategian painopistealueiksi on nostettu yhteiskunnalliseen yritystoimintaan kannustaminen, vahvempien organisaatioiden kehittäminen sekä liiketoimintamahdollisuuksien löytäminen.  

Monimuotoinen yhteiskunnallisten yritysten kenttä

Kuten Suomessa, yhteiskunnallista yritystä ei ole määritelty myöskään Britannian lainsäädännössä. Maassa toimii noin 6 000 yhteiskunnallista yritystä, jotka työllistävät täysipäiväisesti noin 90 000 henkilöä. 

Näistä yrityksistä moni on muodoltaan ”Company Limited by Guarantee”, yhtiö, jossa voittoa ei jaeta omistajille tai jäsenille vaan se käytetään kokonaisuudessaan yhteiskunnallisen päämäärän edistämiseen. Lisäksi niillä on niin sanottu varallisuuslukko, jonka mukaan yrityksen purkautuessa varat tulee käyttää yhteiskunnalliseen päämäärään tai lahjoittaa toiselle vastaavalle yritykselle.  

Community Interest Companies (CICs)” ovat yrityksiä, jotka haluavat tehdä liiketoimintaa yhteisön hyödyksi ja joilla on erikseen määritelty yhteiskunnallinen tarkoitus. Myös näillä yrityksillä on varallisuuslukko, mutta voitonjako ei ole yhtä rajattu.  

Yhteiskunnallinen yritys voi olla myös ”registered charity”. Charity-statuksen voivat saada organisaatiot, jotka täyttävät tietyt lainsäädännössä määritellyt kriteerit.  

Yhteiskunnallisen yritystoiminnan muodoista Skotlannissa voi lukea lisää täältä.  

Yrityksissä painottuvat liiketoimintaosaaminen ja yhteisöllisyys

Paikallisten yhteiskunnallisten yrittäjien puheissa korostuvat liiketoimintaosaamisen tärkeys ja vahva yrittäjähenki. Ekosysteemissä on haluttu varmistaa, että yritykset panostavat tuottoisien toimintamallien löytämiseen ja kasvuun.  

“Because there is nothing more powerful than a determined social entrepreneur with a warm heart, a clear goal, and buckets full of self-confidence.”  

Manifesto, Social Enterprise Academy  

Hyvä esimerkki on Edinburghissa toimiva Grassmarket Community Project, jonka missio on luoda yhteisöllinen ympäristö, jossa haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset kehittävät itseluottamustaan sekä työllistymistaitojaan.  

Yhteisö tarjoaa koulutusta ja kasvattaa osallisuutta kurssien, aktiviteettien ja erilaisten ryhmien kautta. Toimintaa rahoitetaan neljän yhteiskunnallisen yrityksen voimin. Kahvila, tapahtuma- ja catering-palvelu, puutyöpaja sekä käsityöpuoti myös työllistävät yhteisön jäseniä.  

Toiminnan tuottavuutta on onnistuttu kasvattamaan räjähdysmäisesti viime vuosina. Johtaja Catherine Jonesin mukaan kasvu johtuu pitkälti siitä, että yhteisö toimii, markkinoi sekä hinnoittelee tuotteensa ja palvelunsa kuten mikä tahansa iso brändi. Ulospäin viestittäessä korostuu yritystoiminta, ei yhteisön charity-status. Catherinen ajatuksia pääset kuulemaan Helsingissä Yhteiskunnallisen yritystoiminnan päivässä torstaina 16.11. – ilmoittaudu mukaan. 

Suomella opittavaa Skotlannin yhteiskunnallisen yritystoiminnan ekosysteemistä

Yhteiskunnallisia yrityksiä tukee vahva ekosysteemi, johon kuuluvat toimijat ovat erikoistuneet erilaisten palveluiden tarjoamiseen eri kohderyhmille.  

Vuonna 2004 perustettu Social Enterprise Academy (SEA) tarjoaa yhteiskunnallisen yrittäjyyden koulutusta Skotlannissa ja muualla maailmassa. Toimintaa järjestetään sekä yksittäisille henkilöille että organisaatioille.  

Vahva painotus on nuorissa, ja esimerkiksi Social Enterprise School -konsepti pyrkii kasvattamaan seuraavan muutoksentekijöiden sukupolven tietoisuutta yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä. Skotlannissa yhteiskunnallinen yrittäjyys on iso osa yrittäjyyskasvatusta. Erityinen painotus on yksilöiden yrittäjätaitojen ja -valmiuksien kehittämisessä.  

Firstportin tehtävä on puolestaan tukea yhteiskunnallisia start-upeja sekä yksilöllisen perustamis- ja kehittämisneuvonnan että rahoituksen keinoin.  

Firstportin hallinnoima Social Entrepreneurs Fund tarjoaa kolmenlaista rahoitusta: 500 punnan rahoitusta 16–26 -vuotiaille alustavan yritysidean testaamista ja kokeilua varten, 5 000 punnan rahoitusta idea- tai alkuvaiheen start-upeille esimerkiksi nettisivujen tai lakineuvonnan hankkimiseen sekä 20–25 000 punnan rahoitusta vakiintuneille yhteiskunnallisille yrityksille esimerkiksi palkkakustannuksiin.  

Skotlannissa rahoitusta on kehitetty yhteiskunnallisen yritystoiminnan tarpeita vastaavaksi. Myös Suomessa on käytössä innovaatioseteli ja starttiraha, mutta rahoitusmekanismeja ei ole pohdittu nimenomaan yhteiskunnallisten yritysten näkökulmasta. Rahoitusta voitaisiin suunnata vielä paremmin yhteiskunnallisten yrittäjien tarpeisiin.  

Skotlannissa yhteiskunnallisen yritystoiminnan syntymistä kannustetaan tarjoamalla avustusten lisäksi myös edullista lainarahoitusta. Esimerkiksi Community Enterprise in Scotland (CEIS) neuvoo ja kouluttaa yhteiskunnallisia yrityksiä sekä tarjoaa niille rahoitusta edullisella korolla.  

Kaikki edellä mainitut organisaatiot ovat mukana järjestämässä Skotlannin hallituksen rahoittamaa Just Enterprise -ohjelmaa, jonka tavoitteena on tukea johtajuutta ja kasvattaa osaamista yhteiskunnallisissa yrityksissä.  

Tukea saa muun muassa liikeidean kehitykseen, liiketoiminnan suunnitteluun, hallintoon, rahoitukseen, markkinointiin sekä vaikuttavuuden mittaamiseen. Ohjelmaan on osallistunut vuodesta 2011 lähtien yli 11 000 yksilöä ja 8000 organisaatiota. 

Teksti: Maarit Laakso