Vaikuttavin yritys vuonna 2023 on Unicus Oy

Yhteiskunnallisen yritystoiminnan päivää vietettiin 16.11.2023, jolloin jaettiin ensimmäistä kertaa myös Vaikuttavin yritys -palkinto. Sen nappasi Unicus Oy. Tapahtumassa kuultiin inspiroivia puheita muistakin yrityksistä sekä siitä, miten EU:n yhteisötalouden suosituksia aletaan toteuttaa Suomessa.


Suomessa jaettiin ensimmäistä kertaa Vaikuttavin yritys 2023 -palkinto, jonka sai IT-alan toimija Unicus Oy autismikirjon henkilöiden työllistämisestä. Palkinto jaettiin Yhteiskunnallisen yritystoiminnan päivän seminaarissa 16.11.2023. Päivän aikana kuultiin monia inspiroivia esimerkkejä siitä, mihin yhteiskunnallisia yrityksiä tarvitaan sekä miten EU:n yhteisötalouden suosituksia aletaan toteuttaa Suomessa.

Yrityspalkinnon voittaneen Unicus Oy:n toimitusjohtaja Jukka Mikkonen kertoi, että yhtiön tavoitteena ei ole tuottaa voittoa omistajalleen, vaan sijoittaa tulos kasvuun palkkaamalla lisää autismikirjon työttömänä olevia henkilöitä töihin. Yhtiö aloitti vuonna 2019 ja nyt yrityksessä työskentelee lähes 20 autismin kirjon IT-konsulttia.

YYO:n järjestämässä tilaisuudessa puhuivat mm. työministeri Arto Satonen ja EU:n komission virkamies Miia Rossi-Gray sekä työmarkkinaneuvos Tuija Oivo. Paneelikeskusteluun osallistuivat kansanedustajat Antti Kangas ja Krista Mikkonen (vihr.) ja yhteiskunnallisen yrityksen Lapinlahden Lähde Oy:n toimitusjohtaja Ville Pellinen.

Lisäksi kuultiin päräyttävä esitys nykyisyysselittäjä Petri Rajaniemeltä Ponder NOBS Oy:stä, millaista vaikuttava yrittäjyys voi olla tällaisessa maailmassa. Inspiroiva puheenvuoro kuultiin myös Catherine Jonesilta, joka johtaa Skotlannissa Grassmarket Community Projectin suurinta yhteiskunnallista yritystä, johon kuuluu kahvila- ja catering-toimintaa. Grassmarket on palkittu muun muassa Skotlannin parhaana yhteiskunnallisena yrityksenä ja Edinburghin parhaana työnantajana. Catherine itse palkittiin vuonna 2022 Social Enterprise Champion Award -palkinnolla.

Rajaniemen ja Jonesin puheenvuoroista nousi esiin muun muassa se, että pelkkä yrityksen yhteiskunnallinen päämäärä ja siitä kertominen ei riitä yrityksen menestymiseen. Menestys syntyy vain hyvästä palvelusta ja laadukkaasta tuotteesta, joiden täytyy vastata asiakkaan odotuksia ja muita paremmin. Yhteiskunnallisen yrityksen kannattaa harkita tarkkaan, miten ja milloin on järkevää nostaa esiin vaikuttavuustavoite omassa toiminnassaan.   

Yritystuet myös yhteisötalouden kasvun tueksi

Työministeri Arto Satonen näki yhteiskunnalliset yritykset tärkeänä osana työllisyydenhoitoa. Hän toivoo, että erilaiset rahoitusinstrumentit, valtiontukijärjestelmät ja verotus olisivat täysimääräisesti myös yhteisötalouden käytössä ja tukisivat niiden kasvua.

Euroopassa on 2,8 miljoonaa yhteisötalouden edustajaa ja ne työllistävät 13,6 miljoonaa ihmistä. Yhteisötalouden toimijat laittavat etusijalle ihmisten hyvinvoinnin, sosiaaliset ja ympäristöasiat voitontavoittelun sijaan. Tällaisia toimijoita ovat yhteiskunnallisten yritysten lisäksi esimerkiksi osuuskunnat, yhdistykset ja säätiöt. Niiden kasvu on usein vaikeaa, koska niiden tekemää liiketoimintaa ei ymmärretä, tunnisteta tai arvosteta.

Euroopan komissio halua puuttua tähän ja edistää eri keinon yhteisötalouden kasvua. EU-komissiosta Miia Rossi-Gray avasi, miten Suomi aikoo toteuttaa EU:n yhteisötalouden suosituksia. Hän oli innoissaan ja vakuuttunut siitä, että komission yhteisötalouden toimenpidesuunnitelma tulee vaikuttamaan yhteisötalouden kasvuun.  Esimerkiksi Ranskassa ja Espanjassa yhteisötalouden osuus on jo 10 prosentin luokkaa bruttokansantulosta.

Tilaisuudessa kuultiin myös yksityisen oppilaitoksen Perho Liiketalousopiston sekä vaatelainaamo Vaatepuun yrityksistä. Toimitusjohtaja ja rehtori Juha Ojajärvi kertoi, miten ja millaisia asioita oppilaitos tekee, jotta opiskelijoita onnistutaan integroimaan työelämään. Vaatepuu-yrityksen perustaja Soile-Maria Linnemäki kertoi, miten hän havahtui pikamuodin ekologisiin ja sosiaalisiin ongelmiin ja halusi osaltaan muuttaa maailmaa. Hän kehitti myös arkeen tarkoitettuja, muodikkaita vaatteita tarjoavan vaatelainaamotoiminnan. Uusimpana innovaationa on vuokrata vaatteita kuukausijäsenyyden kautta.

YYO:n toiminta vakiintuu

Suomessa on otettu jo monia merkittäviä edistyksen askelia yhteisötalouden kentällä. Vuonna 2021 Suomessa laadittiin yhteiskunnallisten yritysten strategia. Samana vuonna perustettiin myös Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus, mitä rahoittaa vuosina 2021–2023 työ- ja elinkeinoministeriö. Toimintaa on järjestetty vuosina 2021–2023 konsortiossa, johon kuuluvat Diakonia ammattikorkeakoulu, Kuntoutussäätiö sr, Osuuskuntien keskusjärjestö Pellervo, Silta-Valmennusyhdistys, Vates-säätiö ja Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO.

Uusi Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) rahoituksella 2023–2027 toteutettava koordinaatiohanke vahvistaa yhteiskunnallisten yritysten ja yhteisötalouden alueellisesti toimivia kokonaisuuksia. YYO:n toiminta jatkuu entistä laajempana. Yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytyksiä kehitetään niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. ESR+ rahoituksen kautta konsortioon ovat tulleet mukaan Live-säätiö, LUT-yliopisto, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL sekä Valo-Valmennusyhdistys.

Kuvateksti: Kuvassa vasemmalta Juha Ojajärvi (Perho), Soile-Maria Linnemäki (Vaatelainaamo Vaatepuu) ja Jukka Mikkonen (Unicus Oy)

Teksti ja kuva: Tiina Jäppinen