Vapautetaan sosiaalisesti vastuullisten julkisten hankintojen voima – kyselytutkimus auki! 

Kyselytutkimuksella kartoitetaan julkisen sektorin ja yhteisötalouden toimijoiden viestintätarpeita sosiaalisesti vastuullisten julkisten hankintojen teemaan liittyen.


Euroopan komissio pyrkii kohti sosiaalisesti vastuullista sekä kestävää tulevaisuutta. Komissio on aloittanut sosiaalisesti vastuullisia julkisia hankintoja koskevan tiedotus- ja koulutuskampanjan kaikissa EU:n jäsenmaissa. Kampanja on ratkaiseva askel matkalla kohti kahta tavoitetta:  

  • julkisten ostajien tietoisuuden lisääminen sosiaalisesti vastuullisten julkisten hankintojen hyödyistä  
  • yhteisötalouden toimijoiden ja yhteiskunnallisten yritysten voimaannuttaminen ja mahdollisuuksien lisääminen markkinoille pääsyn laajentamiseksi. 

Toteutamme Euroopan komissiolle analyysin aiheeseen liittyvistä viestintätarpeista keskittyen ensisijaisesti julkisiin viranomaisiin ja yhteisötalouden toimijoihin. Analyysin tavoitteena on luoda ymmärrys näiden ryhmien ensisijaisista viestintäkanavista, työkaluista ja alustoista. Suomessa kyselyn toteutuksesta vastaa Silta-Valmennusyhdistys.

Tilaisuutesi vaikuttaa! 
Hanke kutsuu mukaan osallistumaan julkisen sektorin, yhteisötalouden sekä juridiikan asiantuntijoita. Jaa näkemyksiäsi kyselytutkimuksessa, jonka tarkoituksena on kerätä tietoa viestinnän trendeistä ja käytännöistä eri puolilla EU:ta. Panoksesi on ratkaiseva muotoiltaessa tulevaa viestintäkampanjaa Suomen osalta. 

Osallistu nyt! 
Täyttämällä enintään 10 minuuttia kestävän kyselyn tuet yhteistä työtä sosiaalisesti vastuullisten julkisten hankintojen edistämiseksi. Kyselyn vastausaikaa on jatkettu 22.1.2024 saakka. Kysely tarjoaa mahdollisuuden saada äänesi kuuluviin matkalla kohti kestävämpää tulevaisuutta. 

Viedään yhdessä julkisten hankintojen tulevaisuutta parempaan suuntaan! 

Tutustu ja vastaa kyselyyn täällä: EUSurvey – Survey (europa.eu)