Vuoden paras opinnäytetyö käsittelee nuorten aikuisten hyvinvointia edistäviä tekijöitä

Teologian maisteri Mari Tuokkolan tutkielma ”Nuorten aikuisten kokemukset hyvinvointia edistävistä tekijöistä Oulun seurakuntien DOM-toiminnassa” on valittu vuoden 2022 parhaaksi yhteiskunnallista yrittäjyyttä käsitteleväksi opinnäytetyöksi.


FinSERN on yhdessä Yhteiskunnallinen yritysten osaamiskeskuksen kanssa valinnut vuoden parhaan yhteiskunnallista yrittäjyyttä käsittelevän opinnäytetyön. Palkinto annettiin Helsingin yliopiston Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelmasta vuonna 2022 valmistuneelle Mari Tuokkolalle.

Tuokkolan työ käsittelee oululaisen sosiaalisen yrityksen toimintaa ja sen vaikuttavia tuloksia nuorten aikuisten työllistämisen tukemisessa. Voittaja julkistettiin 26.4.2023 järjestetyssä Yhteiskunnallisten yritysten tutkimusseminaarissa.

Kilpailutöiden arvioinnissa huomioitiin opinnäytetöiden innovatiivisuus, hyödyllisyys ja tuoreen näkökulman tuominen alan keskusteluun. Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen on hyvin tärkeä ja ajankohtainen asia,

perustelee Yhteiskunnallisen osaamiskeskuksen erityisasiantuntija Harri Kostilainen valintaa.

Kierrätystä, yhteisöllisyyttä ja kuntouttavaa työtoimintaa

Tuokkolan tutkimuksen kohteena oli Oulun seurakuntayhtymän omistaman DOM second handin toiminta ja erityisesti sen kuntouttava työtoiminta. Yhdeksän vuotta vanha DOM on omavaraisuuteen tähtäävä sosiaalinen yritys ja yhteisö, jonka toiminta perustuu kierrätykseen sekä hyvän tekemiseen. DOMilla on käytettyjä vaatteita myyvä verkkokauppa sekä Oulun keskustassa sijaitseva kivijalkamyymälä. Lisäksi se vuokraa maksutta juhlapukuja ja lahjoittaa vaatteita niitä tarvitseville.

DOM luo uusia auttamistapoja ja monenlaista yhteisöllistä toimintaa. Yksi sen merkittävimmistä toiminta-ajatuksista on nuorten aikuisten syrjäytymisen ehkäiseminen ja oman paikan löytämisessä tukeminen. Yritys toimii tukityöpaikkana ilman opiskelu- tai työpaikkaa oleville nuorille aikuisille.

Tutkimusten mukaan useat palaavat tukityöpaikoissa työskentelemisen ja työelämään saattamisen jälkeen lähtöpisteeseen. DOMin toiminnassa on empiirisesti havaittu tästä suuntauksesta poikkeavia tuloksia. Tämän vuoksi tutkielmani tutkimuskysymys oli: Mitkä tekijät DOMin toiminnassa ovat nuorten aikuisten mielestä tukeneet heidän hyvinvointiaan,

DOMin toiminnanjohtajana toimiva Tuokkola kertoo.

Tuokkola on aiemmalta koulutukseltaan kirkon nuorisotyönohjaaja ja sosionomi (AMK) ja hän on hyvin perehtynyt nuorten aikuisten elämän haasteisiin. Tutkimukseensa hän haastatteli kuutta DOMissa työskennellyttä nuorta, jotka ovat DOMissa työskentelemisen jälkeen lähteneet opiskelemaan tai käyvät töissä.

Aito työympäristö edesauttaa jatkopolulle siirtymistä

DOM pyrkii ottamaan huomioon työntekijöidensä elämäntilanteen, vahvuudet ja haasteet sekä tukemaan arjenhallintaan liittyvissä asioissa. Tarkoituksena on kasvattaa syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten työkykyä, motivaatiota ja itsetuntoa työllistymisen tai kouluttautumisen jatkopolulle.

DOM-toiminnan säännöllisyys ja tiiviys mahdollistavat hyvinvoinnin pitkäjänteisen edistämisen. Kaikista keskeisin tutkimustulos oli kokemus kyvykkyydestä ja sen sisältämät aito työympäristö ja onnistumiset.

Erityisesti aidon työympäristön tarjoaminen itseohjautuvuusteorian keinoin yhteiskunnan tukityöpaikoissa edistäisi nuorten aikuisten hyvinvointia, sisäistä motivaatiota ja merkityksellisyyden tunnetta, jolloin jatkopolulle siirtyminen helpottuisi,

summaa Tuokkola tutkimuksensa merkittävimpiä tuloksia. Kokemus yhteisöllisyydestä ja siihen liittyvä avoin ilmapiiri näytti olevan monen muun hyvinvointia edistävän asian edellytys.

Yhteiskunnallinen yrittäjyys tunnetummaksi kilpailun keinoin

Yhteiskunnallisen yritystoiminnan opinnäytetyökilpailu järjestetään vuosittain. Sen tavoite on tehdä teemaa tunnetummaksi opiskelijoiden keskuudessa sekä edistää suomalaisten yhteiskunnallisten yritysten osaamista tieteen keinoin. Seuraavan kerran kilpailu järjestetään alkuvuodesta 2024.

Kilpailuun voivat osallistua yliopistojen maisteritutkintojen ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöt. Opinnäytteen kielenä voivat olla kotimaiset kielet tai englanti.

Maineen ja kunnian lisäksi voittaja saa 1 000 euron palkkion. Lisäksi kaikki kilpailuun osallistuneet saavat yhden vuoden mittaisen Yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimusverkosto FinSERNin jäsenyyden, joka oikeuttaa osallistumaan yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin ja muihin jäsenetuihin.

Tutustu Mari Tuokkolan palkittuun opinnäytetyöhön ”Nuorten aikuisten kokemukset hyvinvointia edistävistä tekijöistä Oulun seurakuntien DOM-toiminnassa” täällä.

Lisätietoja:

  • Harri Kostilainen, erityisasiantuntija, Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus, harri.kostilainen@diak.fi
  • Mari Tuokkola, toiminnanjohtaja, DOM second hand, marituokkola1@gmail.com