Yhteiskunnalliset yritykset sisällytettävä osaksi elinkeino- ja työllisyyspolitiikkaa OECD:n ja EU:n suositusten mukaisesti

Yhteiskunnallisten yritysten merkittävä rooli työllisyyden ja hyvinvoinnin lisääjinä tunnistetaan maailmalla laajasti. OECD on jo antanut suosituksensa yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi ja EU hyväksyy omansa lähipäivinä. Suomessa tarvitaan määrätietoisia toimia suositusten toteuttamiseksi sekä vastuuministeriö koordinoimaan kokonaisuutta.


Sekä EU että OECD kehottavat jäsenvaltioitaan luomaan matalan kynnyksen neuvontapisteen yhteiskunnallisille yrityksille. Suomessa tätä tehtävää täyttää toimintansa vuonna 2021 aloittanut Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus. Suomesta puuttuu kuitenkin taho, jonka vastuulla olisi yhteiskunnallisen yritystoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen. 

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus ehdottaa tuoreessa politiikkasuosituksessaan, että työ- ja elinkeinoministeriölle osoitetaan selkeä vastuu EU:n yhteisötalouden suositusten toteuttamisesta sekä yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytysten kehittämisestä. Yhteiskunnallisten yritysten näkökulman tulee olla edustettuina yrittäjyys-, innovaatio-, työllisyys- ja elinkeinopolitiikassa sekä suunnittelu- että toimeenpanovaiheissa. 

Yhteiskunnallinen yritystoiminta ansaitsee kasvurahoitusta

Suomessa on tällä hetkellä noin 2 500 yhteiskunnallista yritystä, jotka toimivat muun muassa sosiaali- ja terveysalalla, työllistämistoiminnassa, koulutuksessa sekä kiertotalouden parissa. Niiden vaikutus talouteen ja työllisyyteen on merkittävä: yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on yli 6 miljardia euroa ja ne työllistävät yli 60 000 suomalaista.  

Jotta yhteiskunnallisten yritysten positiivista vaikutusta yhteiskuntaan voidaan laajentaa, on niiden mahdollisuuksia hyödyntää eri rahoituslähteitä parannettava. Liiketoiminnan kehittämistä, kasvua ja kansainvälistymistä tukeva rahoitus on yhteiskunnallisille yrityksille usein vaikeasti saavutettavissa johtuen oikeudelliseen muotoon tai tavoitteisiin liittyvistä muodollisista kriteereistä.  

Euroopan komission ja OECD:n suosituksissa rohkaistaan käyttämään myös julkisia hankintoja markkinoiden kehittämiseen vaikuttavuusperusteiselle liiketoiminnalle. Julkisissa hankinnoissa tulee lisätä varattujen hankintojen käyttöä sekä muita erityisiä mekanismeja, joilla yhteiskunnallisten yritysten edellytykset kilpailutuksiin osallistumiseen paranevat. 

Lisätiedot:

Susanna Kallama, toimitusjohtaja, Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO ry, puh. 040 587 2445

Katja Anoschkin, kehitysjohtaja, Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO ry, puh. 050 530 5039

Tutustu YYO:n politiikkasuositukseen tästä >>

Tutustu OECD:n suositukseen tästä >>

Tutustu EU:n suositukseen tästä >>