Yrityskaista auttaa työnhakijoita ja työnantajia löytämään piilossa olevan osaamisen

Hoivatien tuore Yrityskaista-palvelu haluaa tuoda myös haastavammassa työmarkkina-asemassa olevien osaamisen yritysten käyttöön ja luoda myönteisiä työnhakukokemuksia.


Loppuvuodesta 2022 lanseeratun Yrityskaista-palvelun tarkoitus on ratkaista kohtaanto-ongelmaa työnhakijoiden ja yritysten välillä ja toimia merkityksellisenä rekrytointikanavana sekä työnhakijalle että -antajalle.

– Samaan aikaan kun yrityksissä on pulaa työntekijöistä, meillä on työnhakijoissa valtava määrä potentiaalia, joka jää jostakin syystä huomioimatta. Tarvittiin taho, joka auttaa työnhakijoita sanoittamaan osaamistaan ja työnantajia löytämään motivoituneita ja mahdollisimman pysyviä työntekijöitä. Tähän tarpeeseen Yrityskaista vastaa, kertoo Hoivatien työelämäasiantuntija Marleena Hiltunen. 

Hoivatie on yhteiskunnallinen yritys ja yksi Suomen suurimmista kotimaisesti omistetuista sosiaalialan toimijoista, joka tuottaa vaikuttavia sosiaalipalveluita tukea tarvitseville. Hoivatie syntyi Nuorten Ystävien ja ODL:n yhdistettyä palveluliiketoimintansa.

Yrityskaistan avulla Hoivatie haluaa myös vaikuttaa asenteisiin ja ennakkoluuloihin, joita haastavammassa työmarkkina-asemassa olevat edelleen kohtaavat työelämässä.

– Saatetaan ajatella, että on riski työllistää henkilö, jonka työhistoriassa tai koulutustaustassa on haasteita. Pitkään työelämän ulkopuolella olleilla työnhakijoilla on kuitenkin valtavasti motivaatiota, sitoutuneisuutta ja kykyjä, jotka täytyy osata tunnistaa ja ottaa käyttöön, Hiltunen sanoo.

– Syitä työttömyyden tai muun haastavan tilanteen taustalla on monia, eivätkä ne tarkoita sitä, että henkilössä on työntekijänä jotain vikaa. Rekrytointitilanteessa tehdään usein päätelmiä liian nopeasti ja työhön parhaiten sopiva henkilö saattaa jäädä valitsematta esimerkiksi sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteiden takia, hän jatkaa.

CV ei kerro kaikkea

Yrityskaistassa käytetään valmentavaa rekrytointimenetelmää, jolla vahvistetaan työnhakijoiden työnhaku- ja työelämätaitoja sekä itseluottamusta.

– Tutustumme jokaiseen työnhakijaan ja selvitämme, mikä häntä motivoi. Valmennuksen aikana syntyy oivalluksia siitä, millaista työtä halutaan tehdä. Merkityksen löytyminen auttaa myös siihen, että työssä pysytään, toteaa työelämäasiantuntija Minna Pirhonen.

– Työnhakijalla ei välttämättä ole parasta kykyä sanoittaa omaa osaamistaan, motivaatiotaan tai kykyään oppia. Tuemme siinä, että osaaminen pystytään kuvaamaan työnantajalle ja annamme molemmille osapuolille työkaluja oivaltaa yhteensopivuutensa, jatkaa työelämäasiantuntija Jarmo Kolehmainen.

Valmennuksessa nostetaan esiin niitä ominaisuuksia ja kykyjä, joihin ihminen on saattanut itsekin lakata uskomasta sekä rohkaistaan tunnistamaan itsessään ne taidot, joita työelämä vaatii.

– Jos syrjäytymisen polku on lähtenyt työelämästä, hyvin pian jokainen meistä koulutuksesta tai työkokemuksesta riippumatta alkaa ajatella, ettei osaa, pärjää tai pysty. Tämä heijastuu sekä työnhakuun että työn aloitusvaiheeseen, sanoo Hiltunen. – Yrityskaistassa luomme työnhakijalle uskoa siihen, että omalla työpanoksella on merkitystä ja että pystyy tekemään työtä tärkeänä osana työyhteisöä.

Hoivatien työelämäasiantuntijat ovat törmänneet tilanteisiin, joissa valmennettava työnhakija on hakenut aiemmin samaan yritykseen, mutta jäänyt rekrytoinnissa huomaamatta esimerkiksi koulutuksen puutteen tai pitkän työttömyysjakson takia. Valmennuksen myötä yrityksessä on oivallettu, että kyseinen henkilö sopiikin heille täydellisesti.

– Työnantajat ja rekrytoijat ovat kysyneet, miten on mahdollista, että tämä henkilö on ollut työttömänä näin pitkään. Haastavasti työllistyvissä on valtava potentiaali. Osaamista, työskentelymotivaatiota, taitoja ja kykyjä, jotka eivät välttämättä tule CV:n kautta esiin, on paljon, sanoo Hiltunen.

Merkityksellistä rekrytointia

Haastavammassa työmarkkina-asemassa olevan työllistäminen on yrityksille konkreettinen vastuullisuusteko. Tarjoamalla työpaikan henkilölle, jolla muuten olisi vaikeuksia työllistyä, myös yritys voi saada paljon.

– Yrityskaistan vastaanotto on ollut hyvä ja yrityksissä ymmärretään, miksi se on olemassa. Moni haluaa olla mukana tekemässä vastuullista rekrytointia, kertoo Kolehmainen.

Yrityskaista neuvoo myös työllistämisen tukiin, kuten oppisopimuskoulutukseen, palkkatukeen ja julkisten hankintojen työllistymisehdon täyttymiseen, liittyvissä asioissa.

Apu ei lopu työsuhteen synnyttyä, vaan työelämäasiantuntijat ovat tukena myös työn aloitusvaiheessa niin pitkään kuin tarve vaatii. Perehdytysvaiheessa voidaan tarjota vaihtoehtoinen tapa perehtyä työhön, jos esimerkiksi luetun ymmärtämisessä on haasteita. Erilaiset, usein väärinymmärryksistä johtuvat, haasteet on helpompi ottaa puheeksi kolmannen osapuolen kanssa. Yrityskaista tukee myös työllistymisen jälkeisessä lisäkouluttautumisessa.

Uudellamaalla ja Oulussa toimivan Yrityskaistan työnhakijoissa on kaikenikäisiä ja kaikenlaisista koulutustaustoista tulevia henkilöitä, jotka voivat työllistyä mille toimialalle tahansa. Tyypillisesti työllistytään esimerkiksi teollisuus-, teknologia-, logistiikka-, ravintola- ja siivouspalvelualojen tehtäviin.

– Erityisesti sellaisten työnantajien, joilla vaihtuvuus on ollut suurta, kannattaa hyödyntää Yrityskaistaa. Meille tärkeitä tavoitteita ovat mahdollisimman kestävien työsuhteiden solmiminen sekä myönteisen työnantajamielikuvan syntyminen rekrytointiprosessin lopputuloksesta huolimatta, sanoo Pirhonen.

– Samalla kun autamme luomaan myönteistä työnantajamielikuvaa, parannamme myös työnhakijakokemusta. Usein esimerkiksi tieto siitä, miksi ei tullut valituksi, jää puuttumaan. Me annamme yhdessä työnantajan kanssa työnhakijalle palautteen, mitä hänen pitäisi vielä tehdä, jotta olisi valmis työelämään. Näin hakija ei jää ikuiseen limboon, jossa ei tule valituksi, mutta ei myöskään tiedä mitä pitäisi parantaa, Hiltunen sanoo. 

Teksti: Maarit Laakso