Yhteiskunnallisen yrityksen osaamisen kehittäminen

Osaaminen on taitoja, joiden avulla resurssina toimivat työntekijät suorittavat toimenpiteitä. Toimenpiteiden kautta syntyvät yhteiskunnallisen yrityksen tulokset ja vaikuttavuus.


Yrityksen osaaminen koostuu yksilöiden osaamisesta. Osaaminen on yksilöllä, ja hän luovuttaa sitä yritykselle maksua vastaan.

Osaamiseen kuuluu:

1 Ammatillinen osaaminen, eli työtehtävän vaatimat taidot

  • Työhön integroivassa yhteiskunnallisessa yrityksessä valmentavan työntekijän valmennus- ja ohjausosaaminen on osa ammatillista osaamista.
  • Tarvittavat korttikoulutukset, lisenssikoulutukset (esim. ohjelmistot) ja laillistetut ammattinimikkeet

    2 Geneerinen osaaminen, kuten

    • Työelämätaidot, kuten aikataulujen, normien ja työkulttuurin noudattaminen
    • Sosiaaliset taidot
    • Oppimisen ja tiedon etsimisen taidot, perustaidot (luku, kirjoitus, matemaattiset, digi)
    • Itsensä johtaminen
    • Tunnesäätelytaidot
    • Kansainvälisyys ja kielitaito

       Osaamista yrityksessä voidaan katsoa kahdesta näkökulmasta: yrityksen ja yksilön.

       Yritys tarvitsee oikeanlaista osaamista sekä jatkuvaa osaamisen kehittämistä vaikuttavuuden saavuttamiseksi ja yksilölle osaamisen kehittäminen on osa työhyvinvointia ja –motivaatiota (SDT motivaatioteoria) sekä yksilön kilpailuvaltti työmarkkinoilla.

       Jatkuva osaamisen kehittäminen on yrityksen kannalta olennainen kilpailuvaltti. Yksilön näkökulmasta työssä tapahtuvaa osaamisen kehittämistä kutsutaan jatkuvaksi oppimiseksi.

       Vaikuttavuusketjun osat: tarve, visio, tavoitteet, resurssit, osaaminen, vaikuttavuus
       Osaaminen on osa vaikuttavuusketjua

       Osatyökykyisen henkilön osaaminen

       Osatyökykyinen henkilö palkataan yritykseen tiedostaen, että hänen osaamisessaan tai työkyvyssään on alenemaa tai vajetta.

       Yritys sitoutuu palkatessaan työntekijän huomioimaan työkyvyn tuomat rajoitteet.

       Tehtävän räätälöinti ja osaamisen kehittäminen toimivat työkaluina, joiden avulla osatyökykyisen henkilön on mahdollista työskennellä yrityksessä.

       Lue lisää aiheesta Valo-Valmennusyhdistyksen sivuilla