Goodwill yhdistää työllistämisen ja kierrätysliiketoiminnan

Goodwill luo täsmätyökykyisille ja heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille reittejä työelämään kuntouttamalla, työllistämällä ja kouluttamalla. Kierrätysmyymälöistä saatu tuotto palautetaan työllistämistoimintaan.


Alun perin Yhdysvalloista lähtöisin olevan Goodwill-konseptin kierrätysmyymälöitä on Suomessa reilu kymmenkunta. Paikalliset Goodwill-organisaation toimijat vastaavat itsenäisesti kierrätysmyymälöiden hallinnasta ja työllistämistoiminnasta. Pääkaupunkiseudulla Goodwillin toimintaa pyörittää Live-säätiö.

– Avasimme Goodwill-myymälän Pasilaan lokakuussa 2021. Myymälässä työskentelee noin 20 kuntoutujaa, joita autamme kohti työelämää, kertoo palvelupäällikkö Katariina Melvas Live-säätiöstä.

Työelämätaitojen vahvistamista perusteista lähtien

Goodwill tarjoaa työtä etsiville erilaisia työmahdollisuuksia kuntouttavan työtoiminnan, työkokeilun, palkkatukityön sekä työssäoppimispaikkojen muodossa.

– Työllistämistoimintaamme osallistuu asiakkaita monenlaisilla taustoilla. Meillä on esimerkiksi pitkäaikaistyöttömiä, työtehtäviin vaikuttavan vamman tai sairauden omaavia tai nuoria syrjäytymisvaarassa olevia henkilöitä, Melvas kertoo.

– Kuntoutujat ohjautuvat meille sen jälkeen, kun heille on laadittu henkilökohtainen aktivoimissuunnitelma. Kuntoutujan, hänen omavirkailijansa ja Goodwill-valmentajan yhteisessä tapaamisessa käydään läpi työllistymisjakson tavoitteet ja sovitaan viikoittaisten kuntoutuspäivien määrä. Sopimusta voidaan tarvittaessa muuttaa kuntoutujan voimavarojen mukaisesti. Syksystä 2022 alkaen olemme tarjonneet myös mahdollisuutta etäkuntoutukselle, jos arvioimme yhdessä asiakkaan ja hän omavirkailijansa kanssa, että esimerkiksi kaksi päivää Goodwill Pasilassa ja yksi päivä etänä kotoa käsin, on asiakkaan kuntoutumisen kannalta paras vaihtoehto.

Työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen liittyy ammatillisen valmennuksen ja uusien taitojen opettelun lisäksi esimerkiksi vuorokausirytmin muokkaaminen työelämään sopivaksi. Tärkeintä on kuitenkin itsetunnon vahvistuminen.

– Osa asiakkaista on saattanut saada koulusta lähtien pelkästään huonoa palautetta, eikä heillä ole yhtäkään myönteistä työkokemusta. Lähdemme rakentamaan heidän motivaatiotaan ja itsetuntoaan ja pyrimme siihen, että henkilö pääsee työ- tai opiskelupolullaan eteenpäin kuntoutuneena, sanoo Melvas.

Kierrätysmyymälöiden tuotto työllistämistoimintaan

Goodwillin kierrätysmyymälöihin kerätään tavaraa lahjoituksina. Myydyistä tavaroista saatu tuotto käytetään paikallisen työllistämistoiminnan sekä valmennus- ja koulutusohjelmien kehittämiseen.

– Kierrätysmyymälä toimii normaalein liiketoiminnan keinoin. Emme kuitenkaan hae maksimaalista voittoa, vaan sitä, että oman toiminnan kulut saadaan katettua, Melvas sanoo.

Yhden toimintavuotensa aikana Pasilan myymälä on työllistänyt erilaisilla työ-, työkokeilu- ja harjoittelusopimuksilla sekä kuntouttavassa työtoiminnassa yhteensä yli 70 henkilöä. 

– Toimintamme on tarkoin säädeltyä ja valvottua kunnallisten työllistämispalveluiden taholta. Kuntoutujamme täyttävät kuntoutusjaksonsa päätteeksi asiakaskyselyn ja saatu vastausaineisto on ollut hyvin myönteistä. Opiskelijoiden kanssa käydään päättöarviointi ja -keskustelu, jossa on mukana vastuuopettaja. Näidenkin keskustelujen pohjalta saamme pääasiassa hyvää palautetta ja kritiikistä pyrimme ottamaan aina opiksemme, toteaa Melvas.