Pertin Valinta tarjoaa erityisryhmille työn ja näyttämön kulttuurialalta

Pertin Valinta on musiikin, kuvataiteen ja kulttuuritapahtumien tuotantotalo, joka työllistää erityisryhmiä kultturi- ja ravintola-alalle. Yritys tarjoaa outsider-taiteen kautta uusia mahdollisuuksia erityisryhmille ja rikastuttaa kulttuurialaa.


Erityisryhmiin kuuluvilla henkilöllä on tällä hetkellä pääsy koulutukseen, mutta työelämään siirtyessä etenemismahdollisuudet kaikkoavat. Helsingin Hakaniemessä sijaitseva Pertin Valinta on outsider-taiteen tuotantotalo, joka tarjoaa ratkaisuja työmarkkinoiden eriarvoisuuteen. Pertin Valinta tarjoaa erityisryhmille työmahdollisuuksia kulttuuri- ja ravintola-alalta. Tapahtumatuotanto vaatii monenlaista osaamista itse taiteilijoista keittiötyöntekijöihin. Kaupan tarjonta taas vaatii tuotekehittelyä ja äänitetuotanto teknistä osaamista. Pertin Valinnan ja yhteistyökumppaneiden Kyrö Distilleryn True Equalityn, WSOY:n, Genelecin, KlausK:n, Grafian, Helsinki Design weekin työllistämistoiminnan välittää työvoimaa tapahtuma-alalle ja tarjoaa mentorointia.

Yhteiskunnallinen yritys oli luonnollinen valinta tasavertaisuuden edistämiseen ja liiketoiminnan toteuttamiseen.

”Päällimmäisenä mielessä oli se, että haluamme tehdä yrityksellämme hyvää. Se ajatus vahvistuu edelleen”, kertoo Sami Helle, yksi omistajista. Hyvän tekeminen on omistajille kaupan ja liiketoiminnan identiteetti.

Musiikki yhdistää ihmisryhmiä

Tuotantotalon avulla vaikutetaan myös yhteiskunnan rakenteisiin. Kun erityisryhmien taiteilijat näkyvät ja kuuluvat kulttuurialalla, heitä kohdataan tasavertaisemmin myös muualla yhteiskunnassa. Pertin Valinnan juuret ovat punk-scenessä Pertti Kurikan Nimipäivät -yhtyeessä. Bändi järjestäytyi yritystoiminnan avulla, jolloin tulovirtoja saatiin ohjattua järkevämmin. Bändin lopetettua syntyi idea oman kaupan perustamisesta. Kauppa ja sen yhteydessä sijaitseva galleriatila avasivat ovensa 2018. Yrityksen omistavat Pertti Kurikan Nimipäivät -yhtyeen jäsenet, jotka haluavat tarjota muille erityisryhmien taiteilijoille samanlaisia mahdollisuuksia kuin he ovat saaneet.

”Punk-scene on ollut hyvä maaperä erilaisuuden kohtaamiselle”, kertoo Pertin Valinnan toimitusjohtaja Teuvo Merkkiniemi.

Nyky-yhteiskunnassa voi kokea ulkopuolisuutta monella tavalla, ja varsinkin taidekentän rakenteet jättävät ihmisiä helposti ulkopuolelle. Outsider-taiteessa taiteilija itse määrittelee, onko hän outsider-taiteilija ja millä tavalla. Pertin Valinta hyödyntää inklusiivista kuratointimallia, jossa kuratointitiimiin kuuluu myös erityisryhmiin kuuluvia jäseniä. Kaupan tarjonnasta löytyy harvinaisempia äänitteitä, taidekirjoja, koruja, käsitöitä ja paitoja.

”Kaikkein tärkeintä yhteiskunnallista yritystä perustaessa on löytää ympärilleen ihmisiä, joihin on täysi luotto heti alusta asti”, painottaa Helle. Hän tietää mistä puhuu, sillä Pertin valinnan ydintiimi on tehnyt yhteistyötä 90-luvulta asti. Työ sujuu, kun tiimi jakaa yhteisen arvomaailman.

Pertin Valinta koordinoi Helsingissä Outsider Art Festival -tapahtuman, joka tarjoaa musiikkia, kuvataidetta, esittävää taidetta ja sanataidetta. Kolmatta kertaa järjestettävään festivaaliin on avoin taiteilijahaku, ja hakijamäärät ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Festivaali veti viime vuonna 8800 kävijää seuraamaan 38 taiteilijaa ja taiteilijaryhmää. Tapahtuma vaati panostusta 100 työntekijältä ja 40 yhteistyökumppanilta. Mitä laajempi joukko pääsee näkyville ja kuuluville, sitä rikkaampi anti koko kulttuurialalla on annettavanaan. Tapahtumapaikkana on toiminut esimerkiksi Helsingin keskuskirjasto Oodi, joissa taide on tavoittanut ihmisiä, jotka eivät muutoin olisi hakeutuneet teosten äärelle.

Toiminta luo siltoja Suomessa ja maailmalla

Toiminnassa on löydetty myös yhteistyön paikkoja niin kutsuttujen ulkopuolisten ja sisäpiirin, outsiderien ja insiderien, välille. Esimerkiksi keittiöryhmä on suunnitellut tarjoiluja tv-kokki Teresa Välimäen kanssa. Tämän vuoden Outsider Art Festivalin työryhmään kuuluu isoja nimiä kuten Paleface. Festivaaliin kuuluu mentoriohjelma, jossa menestyneet taiteilijat ohjaavat uusia tulokkaita. Uudet tuttavuudet tarjoavat uusia näkökulmia ja oivalluksia puolin ja toisin.

Toiveena on levittää Outsider Art Festivalia Helsingistä muille paikkakunnille. Helsingin toimipisteen ja kotimaisten tapahtumien lisäksi Pertin Valinta on edustanut muun muassa Ranskassa, Englannissa, Yhdysvalloissa ja etänä Saksassa. Pop up -puotien pystyttäminen pitkin maailmaa yhteistyökumppanien tuella on ollut yksi oivallus matkan varrelta.

Pertin Valinta aloitti toimintana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella ja erilaisten luovien alojen kehittämisrahoitusten avulla. Varainhankinta on edelleen tärkeässä roolissa, jotta toimintaa voidaan ylläpitää ja kehittää. Yhteistyökumppaneina ovat mm. Taiteen edistämiskeskus ja Helsingin kaupunki. Pertin Valinnassa koetaan, että yhteiskunta on nähnyt toiminnan tukemisen arvoiseksi tärkeäksi osaksi taidealaa.

Työllistämisalalla riittää kasvunvaraa

Samanlainen erityisryhmiä työllistävä liiketoiminta voisi menestyä millä tahansa alalla. Helle ja Merkkiniemi kertovat, että heidän oma kiinnostuksensa on vetänyt juuri kulttuurialalle, mutta saman tyylinen yritys voisi valmistaa vaikka kenkiä.

Helteellä on viesti yrityksen perustamisesta kiinnostuneille erityisryhmiin kuuluville: ”Jos teillä on unelmia, niin tehkää ne unelmat todeksi. Se vaatii uskallusta. Jos on idea, niin koklaa ideaa ja jos se ei toimi, kokeile jotain muuta.” Liiketoimintaa tehdessä voi koko ajan oppia uutta tekemisen kautta.

Pertin Valinta täytti viisi vuotta huhtikuun lopussa. Yrityksen tavoitteena on, että yhteiskunta ja sen rakenteet muuttuvat sellaisiksi, jossa eri lähtökohdista olevat ihmiset olisivat kaikki samalla viivalla. Maaliviiva ei vielä ole edes näkyvillä, mikä vain innostaa yrityksen tiimiä lisää. On vielä paljon työtä tehtävänä, vaikka erityisryhmien asema kohenee jatkuvasti. Erityisesti nuoret saavat kiitosta siitä, että erityisryhmien on helppo tehdä yhteistyötä heidän kanssaan. Pertin Valinnan mahdollistaman työn ja kohtaamisten kautta erityisryhmien ihmiset pääsevät näkyville ja kuuluville, ja sitä kautta tiiviimmin osaksi Helsinkiä ja koko yhteiskuntaa. Kun yhteiskunta voi hyvin, siinä elävät ihmiset tuntevat olonsa turvalliseksi.

”Ala ja toiminta-alue on vasta alkutaipaleellaan. Me luomme uusia markkinoita. Yhteiskunnassa keskustellaan aktiivisesti tasavertaisuudesta, ja julkinen keskustelu synnyttää myös uusia markkinoita”, kertoo Merkkiniemi. Lasikattoja riittää rikottavaksi.

Teksti: Emmi Nääppä