Datasivusto kokoaa yhteen tietoa yhteiskunnallisista yrityksistä

Millaista on yhteiskunnallinen yritystoiminta Suomessa? Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus on koonnut datasivuston, joka kuvaa yhteiskunnallista yritystoimintaa laajasti rekisteriaineistoja hyödyntäen.


Sivustolla voi selata yhteiskunnallisia yrityksiä toimialan, koon, alueen sekä yhtiömuodon perusteella. Lisäksi sivustolle on koottu tilastoja yhteiskunnallisten yritysten kokonaisliikevaihdosta, liikevaihdon keskiarvosta, määrän kehittymisestä sekä henkilöstön määrästä vuodesta 2013 lähtien.

Tutustu datasivustoon täällä

Mitä ovat yhteiskunnalliset yritykset?

Yhteiskunnalliselle yritykselle ei ole olemassa vakiintunutta määritelmää Suomessa eikä ulkomailla. Yhteiskunnallinen yritys ei ole lainsäädännössä tunnistettu yritysmuoto vaan liiketoimintamalli ja tämän vuoksi kattavan tiedon saaminen yhteiskunnallisista yrityksistä on haasteellista.

Yhteiskunnallinen yritys -käsitteen alle mahtuu hyvin erilaisia organisaatioita, joiden liiketoimintamalleja yhdistää kuitenkin kolme ydinpiirrettä:

  1. Yhteiskunnallinen päämäärä on liiketoiminnan ensisijaisena tavoitteena
  2. Suurin osa voitoista käytetään yhteiskunnallisen päämäärän edistämiseen
  3. Yritys korostaa hallintotavassaan osallisuutta ja demokratiaa

Datasivuston tarkoitus on auttaa tiedonkeruun systematisoinnissa sekä tehdä moninaista yhteiskunnallisten yritysten kenttää Suomessa tunnetuksi ja näkyväksi. Ilman järjestelmällistä tilastointia yritysten määrästä ei ole mahdollista tehdä vaikuttavaa tutkimusta eikä seurata alan kehittymistä. Datasivuston päivittyvä aineisto mahdollistaa vertailukelpoisen tutkimuksen ja selvitysten tekemisen.

Tavoitteena on myös herättää keskustelua yhteiskunnallisen yritystoiminnan määritelmästä ja luonteesta niin tutkijoiden kuin käytännön toimijoiden tasolla, jotta tiedonkeruuta voidaan edelleen kehittää ja selkeyttää.  

Lue lisää yhteiskunnallisista yrityksistä täällä.

Miten tiedot on kerätty?

Yrityslistaus perustuu Tilastokeskuksen rekistereihin, Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen Yritys -merkin aineistoihin sekä yhteiskunnallisten yritysten liitto Arvon ja työhön integroivien yhteiskunnallisten yritysten verkostojen aineistoihin.  

Aineistoon sisältyvät:

  • Osuuskunnista ja osakeyhtiöistä ne, joilla on Yhteiskunnallinen Yritys-merkki tai joiden on osaamiskeskuksen toimesta arvioitu olevan yhteiskunnallinen yritys
  • Elinkeinotoimintaa harjoittavat yhdistykset ja säätiöt
  • Henkilöstöomisteiset ja yhteisölähtöiset osuuskunnat  

Yhteensä aineistoon kuuluu 3670 yhteisöä, joista sivustolla ovat näkyvissä ne yhteisöt, joilla on ollut liiketoimintaa viimeisen kolmen vuoden aikana (2018-2020).  

Datasivustolle tästä >>

Lisätiedot: katja.anoschkin@arvoliitto.fi, puh. 050 530 5039