Mitä ovat sosiaaliset innovaatiot?

Sosiaalisissa innovaatioissa organisaatiot tunnistavat välilleen uusia kumppanuuksia ja tuottavat palveluita tai tuotteita suoraan kohderyhmälleen.


Sosiaaliset innovaatiot ovat uusia ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin. Innovaatioissa olemassa olevat toiminnot ja organisaatiot tunnistavat välilleen uusia kumppanuuksia ja tuottavat palveluita tai tuotteita suoraan kohderyhmälleen. On tärkeää testata uusia innovaatioita käytännössä pitkin kehittämistyötä, jotta ne pystyvät vastaamaan arkityössä esiintyviin haasteisiin ja juurtuvat siten pysyvään käyttöön. Sosiaalinen innovaatiotoiminta edellyttää kohderyhmän osallistamista kehittämistyöhön. 

Innovaatiotoiminnalla ratkotaan esimerkiksi ihmisten eriarvoistumiseen, syrjäytymiseen, yksinäisyyteen sekä päihde- ja mielenterveyden ongelmiin liittyviä haasteita. Sosiaalisia innovaatioita tarvitaan sosiaali- ja terveysalojen lisäksi yhä enemmän myös esimerkiksi turvallisuuden, ruokajärjestelmien, kiertotalouden ja kaupunkien kehittämiseen. 

Menestyneisiin sosiaalisiin innovaatioihin kuuluvat esimerkiksi neuvolat, Ohjaamot, TYKO työkykykoordinaattori -toimintamalli, maahan muuttaneita IT-alalle kouluttava Integrify, kuntouttavan työtoiminnan asiakaslähtöinen työtoimintamalli Digipaja, Yhteinen pöytä -toimintamalli ja Siivouspäivä-tapahtuma. Ruohonjuuritason sosiaalisilla innovaatioilla voi olla jopa systeemitasoa muuttavia vaikutuksia. 

Sosiaalisia innovaatioita voivat kehittää mitkä tahansa eri kokoiset yritykset, organisaatiot tai yhteisöt. Avoin, ketterä ja muutosvalmis toimintaympäristö on sosiaalisen innovaatiotoiminnan elinehtoja. Sosiaalisista innovaatioista on hyötyä sekä niitä kehittäville organisaatioille että koko yhteiskunnalle. Innovaatioista on etua paikallisesti tai niitä voidaan skaalata laajemmalle alueelle. 

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus saattaa yhteen organisaatioita yli sektorirajojen niin, että myös sosiaalisten innovaatioiden vaikuttavuus paranee ja ne tulevat tunnetuiksi laajemmin. 

Voit lukea sosiaalisiin innovaatioihin liittyvistä asioista lisää Usein kysytyt kysymykset -sivultamme