Muistilista yhteiskunnallisen yrityksen perustajalle

Yhä useampi yrittäjä haluaa ratkaista yrityksensä kautta jotakin itselleen merkityksellistä yhteiskunnallista haastetta sekä yhdistää kannattavan liiketoiminnan paremman maailman puolesta toimimiseen.

Jos sinulla on liikeidea, jonka ytimessä on jonkin yhteiskunnallisen päämäärän saavuttaminen, yhteiskunnallinen yrittäjyys on tehokas tapa vaikuttaa ja luoda muutosta. Päämääräsi voi liittyä esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisyyn, ympäristön tilan parantamiseen, osatyökykyisten henkilöiden työllistämiseen tai lasten hyvinvoinnin edistämiseen.

Mutta miten yhteiskunnallisessa yrittäjyydessä pääsee alkuun? Kokosimme muistilistan, joka jokaisen yhteiskunnallista yritystä suunnittelevan kannattaa lukaista läpi.

1 Onko sinulla / tiimilläsi paloa muuttaa maailmaa?

Maailmassa riittää yhteiskunnallisia haasteita ratkottavaksi ja ihmisten sekä ympäristön hyvinvointiin tarvitaan jatkuvasti uusia, innovatiivisia ratkaisuja. Näitä ratkaisuja voivat tarjota missiolähtöiset yrittäjät, jotka haluavat rakentaa parempaa tulevaisuutta.  

Samaan aikaan työltä odotetaan yhä enemmän mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä, jota oman, itselle tärkeään asiaan vaikuttavan yrityksen perustaminen voi tarjota. Kaikki lähtee siis palosta ja intohimosta maailman parantamiseen, vaikka yksin ne eivät riitä. Tarvitaan myös liiketoimintaosaamista, jonka kasvattamiseen eri tahot tarjoavat runsaasti tukea.

2 Tunne toimintaympäristösi ja asiakkaidesi tarpeet

Mitä tahansa yritystä perustettaessa on elintärkeää tuntea toimintaympäristönsä ja erityisesti ne asiakkaiden tarpeet, joihin yritys aikoo toiminnallaan vastata. Yhteiskunnallisen yrityksen kohdalla on syytä pysähtyä miettimään kunnolla, mikä on se ilmiö tai haaste, jota olette ratkaisemassa. Mitkä ovat ongelman syyt, kuinka monia ihmisiä se koskettaa? Mitä toimia ongelman ratkaisemiseksi on aiemmin tehty ja mikä voisi avata uusia mahdollisuuksia haasteen ratkaisemiseen?

Tietoa aihepiiristä kannattaa etsiä monista lähteistä ja tutustua erilaisiin tilastoihin. Tärkeintä on kuitenkin tuntea kohderyhmänsä ja ottaa ne ihmiset, joita toiminta koskee, mukaan palveluiden tai tuotteiden suunnitteluun jo varhaisessa vaiheessa. Kohderyhmää voi osallistaa monella tavalla: tuotteen tai palvelun ideointiin, testaukseen, käyttämiseen, arviointiin ja jatkokehityskohteiden tunnistamiseen.

3 Luo kumppanuuksia ja verkostoja

Moni yhteiskunnallinen haaste on luonteeltaan monimutkainen ja niiden ratkaisuun tarvitaan usein monenlaista osaamista ja verkostoja. Verkostojen rakentaminen ja ylläpitäminen vaatii aktiivisuutta, mutta vaivannäkö kannattaa. Yhteiskunnallinen vaikutus kasvaa verkostojen myötä.

Verkostojen luomisen voi aloittaa esimerkiksi hakeutumalla erilaisiin tapahtumiin ja yrittäjäryhmiin. Yrityksille on myös tarjolla erilaisia hautomoita ja kiihdyttämöitä, jotka ovat hyviä paikkoja tutustua muihin toimijoihin. Saman ongelman parissa työskenteleviin voi suhtautua potentiaalisina yhteistyökumppaneina, ei kilpailijoina. Kannattaa siis olla kiinnostunut, kysyä, kuunnella, jakaa ideoita ja kertoa yhteistyömahdollisuuksista aina, kun siihen tarjoutuu tilaisuus.

4 Kiinnitä huomio vaikutusten ja vaikuttavuuden mittaamiseen

Yhteiskunnallisen yrityksen päämääränä on positiivinen yhteiskunnallinen muutos, jonka aikaansaamiseen tarvitaan selkeä reitti ja uskottava kertomus, josta myös muut voivat innostua.

Vaikuttavuusketju on työkalu, jota voidaan käyttää vaikuttavuuden johtamiseen, seurantaan ja arvioimiseen. Vaikuttavuusketjua pohtimalla ja kirkastamalla saat myös paljon eväitä yrityksesi viestintään ja markkinointiin.

5 Viesti vastuullisuudesta

Yrityksiltä edellytetään yhä läpinäkyvämpää ja vastuullisempaa toimintaa sekä kykyä kertoa siitä ulospäin. Vastuullisuusviestinnässä aitous on valttia ja teot ratkaisevat. Onnistuminen vaatii yritykseltä aitoa halua huomioida toimintansa vaikutukset ympäristöön, yhteiskuntaan ja sidosryhmiin, esimerkiksi henkilöstöön.

Mieti, mitä konkreettisia tekoja yrityksessäsi tehdään vastuullisuuden eteen ja miten voisit havainnollistaa niitä käytännön esimerkkien tai lukujen avulla. Kerro vastuullisuudestanne aidosti, rehellisesti ja maanläheisesti toimintanne kautta. Olennaista on tunnistaa myös kohderyhmät, joille vastuullisuudestanne kuuleminen on tärkeää.

6 Tunnetko yhteiskunnallisen yrityksen erityispiirteet?

Moni yritys tekee yhteiskunnallisesti vaikuttavaa, vastuullista liiketoimintaa, mutta ei kuitenkaan ole yhteiskunnallinen yritys. Yhteiskunnallisen yrityksen erottaa muista yrityksistä se, että liiketoiminnan ensisijaisena tavoitteena on jokin yhteiskunnallinen päämäärä.

Toinen erityispiirre on rajoitettu voitonjako, joka tarkoittaa sitä, että yhteiskunnallinen yritys käyttää yli puolet voitostaan valitun yhteiskunnallisen päämäärän edistämiseen. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus yhdistetään kannattavaan liiketoimintaan, mutta ensisijaisena tavoitteena ei ole voiton maksimointi vaan hyvän kiertäminen takaisin yhteiskuntaan. Yhteiskunnallisten yritysten hallintomalliin kuuluvat olennaisena osana avoimuus, osallisuus ja demokratia.

7 Hyödynnä yhteiskunnallisen yritystoiminnan käynnistämisen ja kehittämisen tuki

Jokainen käynnistyvä yritys, yrittäjä ja tiimi on erilainen ja tarvitsee erilaista tukea. Käytä hyväksesi kaikki apu, jota on saatavilla. Me tarjoamme maksutonta neuvontaa yhteiskunnallisen yrityksen liiketoimintaidean sparraukseen ja testaamiseen, toiminnan käynnistämiseen, hallinnon järjestämiseen, vaikuttavuuden mittaamiseen, rahoituskysymyksiin ja osatyökykyisten työllistämiseen. 

Alkuun pääsyssä auttavat myös monet muut tahot, esimerkiksi uusyrityskeskukset, TE-toimistot, ELY-keskukset sekä Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES.

8 Opi ja jaa kokemuksia mokista, epäonnistumisista ja onnistumisista

Työn tekemiseen ja yrittämiseen tarvitaan yhä kulttuurista muutosta: on täysin ok kokeilla, epäonnistua ja tarvita apua. Voimakas muutos syntyy yhteisöissä, joissa jaetaan kokemuksia niin onnistumisista kuin epäonnistumisistakin, opitaan toisilta ja jaetaan omaa osaamista. Yksin ei tarvitse pärjätä.

Kiinnostuitko yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä? Ota yhteyttä, me autamme alkuun pääsyssä!