Yhteiskunnallisten yritysten ohjauksen osaaja -koulutus

Ota yhteiskunnallisen yritystoiminnan erityispiirteet haltuun! Koulutus antaa työkaluja yhteiskunnallisten yritysten ohjaukseen ja neuvontaan yrityksen perustamisen, kasvun ja menestyksen näkökulmista.

Aloita tästä!

Tutustumalla Yhteiskunnallisten yritysten ohjauksen osaaja -koulutuksen avoimiin aineistoihin vahvistat ymmärrystäsi yhteiskunnallisista yrityksistä sekä keinoista, joilla yhteiskunnallista yritystoimintaa lisätään. Oppimistasi tukevalla työkirjalla kerrytät työkalupakkiisi yhteiskunnallisen yritystoiminnan ohjaamisen ja neuvonnan välineitä, joita voit hyödyntää resurssinasi työelämässä.

Koulutusmateriaali koostuu videoista, dokumenteista ja verkkosivuista.

1. Yhteiskunnalliset yritykset ja niiden ekosysteemit

Nämä aineistot opiskeltuasi tiedät mitä yhteiskunnalliset yritykset ja niiden ekosysteemit ovat. Tee oppimistasi tukevat muistiinpanot työkirjaan.

2. Yritysmuodot, johtaminen ja rahoitus

Nämä aineistot opiskeltuasi ymmärrät yhteiskunnallisten yritysten oikeudellisia muotoja sekä ansainta-, rahoitus- ja johtamismalleja. Tee oppimistasi tukevat muistiinpanot työkirjaan.

3. Sosiaaliset innovaatiot ja niiden skaalaaminen

Nämä aineistot opiskeltuasi osaat edistää sosiaalisia innovaatioita ja tunnistat niiden skaalaamismahdollisuuksia. Tee oppimistasi tukevat muistiinpanot työkirjaan.

4. Menetelmiä vaikutusten arviointiin

Nämä aineistot opiskeltuasi tunnet yhteiskunnallisten yritysten vaikutusten arvioinnin menetelmiä. Tee oppimistasi tukevat muistiinpanot työkirjaan.

5. Osatyökykyisten työllistämisen erityispiirteet

Nämä aineistot opiskeltuasi tunnet osatyökykyisten työllistämisen erityispiirteitä yhteiskunnallisissa yrityksissä. Tee oppimistasi tukevat muistiinpanot työkirjaan.