Tsempparin tarina – kohti työtä

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen yhtenä tehtävänä on koota yritysten käyttöön toimintatapoja ja -malleja, jotka edistävät osatyökykyisten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllisyyttä ja osaamisen kehittämistä. Usein tähän tarvitaan aikaa, kuntoutusta sekä uskalluksen lisäämistä.


Saagan tarina kuvaa yhden polun kohti työllisyyttä ja kertoo työllisyyttä edistävän palvelukokonaisuuden rakentamisesta. Jos työllisyyttä edistävä yhteiskunnallinen yritys haluaa tukea työllisyyttä kokonaisvaltaisesti, tarjolla on työllisyyspalvelujen lisäksi monipuolista tukea sekä mahdollisuus osaamisen lisäämiseen.

Saaga ohjautui Silta-Valmennusyhdistyksen kuntouttavan työtoiminnan työpajalle sosiaalityön kautta, koska hänellä ei ollut opiskelupaikkaa tai työpaikkaa. Sosiaalityöntekijä ehdotti Saagalle, että esimerkiksi jokin taidepainotteinen työpaja voisi tuoda hänen arkeensa sisältöä ja rytmiä. Saaga aloitti Silta-Muotoilupajalla vuonna 2021. Saagan hakeutumista koulutukseen tai työllistymistä avoimille työmarkkinoille hankaloitti vahva ahdistuneisuushäiriö sekä sosiaalisten tilanteiden pelko. Sosiaalisten tilanteiden pelko sai hänet ajattelemaan, että muut ihmiset ajattelevat hänestä pahaa, mikä taas johti fyysiseenkin oirehdintaan. Tällöin muiden ihmisten seurassa oleminen oli hankalaa, jopa mahdotonta.

Saaga aloitti koronapandemian vuoksi työpajatoiminnan kokonaan etäpalvelussa. Koronarajoitusten hellitettyä työpajan valmentaja ehdotti Saagalle siirtymistä lähipalveluun. Lähipalveluun siirtyminen sujui suhteellisen helposti, tosin aamulla herääminen vaati aluksi hieman totuttelua. Työpajalla Saaga koki saaneensa vertaistukea ja kannustusta. Hän huomasi myös, että muillakin saattaa olla samanlaisia ongelmia kuin hänellä, mikä auttoi sosiaalisten tilanteiden pelkoon.

Työpajan valmentajalta Saaga sai tiedon mahdollisuudesta hakea Stea-rahoitteisen Paikka Auki- ohjelman kautta töihin Silta-Valmennusyhdistyksen Tsemppariksi. Työpajan valmentaja oli heti tullut ajatelleeksi Saagaa kuultuaan haun Tsempparin paikkaan olevan auki. Tsempparin työnkuvaan kuuluu nuorten työpajojen asiakkaiden tukeminen.  Tsemppari toimii nuorille vertaistukena. Työpajan yhteisö rohkaisi yhdessä työpajan valmentajan kanssa Saagaa hakemaan paikkaa. Työhaastattelun jälkeen Saaga saatiinkin osaksi Silta-Valmennusyhdistyksen työyhteisöä tärkeään vertaistukijan rooliin.

Työpaikan saaminen tuntui Saagasta todella hyvältä ja hän on onnellinen työllistyttyään nimenomaan tuttuun yhdistykseen. Tuttu yhteisö ja joustavuus työssä auttavat jaksamaan. Saaga saa edelleen tukea työhönsä mentoriksi nimetyltä työntekijältä. Mentorin kanssa Saaga pystyy myös reflektoimaan sosiaalisten tilanteiden pelon ja ahdistuneisuuden tuomia tuntemuksiaan, sekä pohtimaan työssä oppimiaan asioita.

Saaga oli Silta-Valmennusyhdistyksen työpajalla noin vuoden jakson ennen Tsemppariksi siirtymistään. Vuosi toi hänelle itsevarmuutta ja vahvisti hänen voimavarojaan. Tsempparin työ on kirkastanut Saagan tavoitetta kohti kasvatus- ja ohjausalan opintoja siirtymisestä tulevaisuudessa. Saaga toteaa olevansa hyvä esimerkki siitä, kuinka hyviä asioita voi oikeasti tapahtua ja olevansa onnellinen siitä, miten asiat ovat edenneet:

“ En itsekään olisi uskonut työpajalla aloittaessani, että vuoden kuluttua asiat olisivat saaneet näin hyvän suunnan.”

Teksti: Anni Reikko-Nieminen, Vastaava valmentaja Silta-Valmennusyhdistys Ry