Uusia ja tuttuja kumppaneita, ideoita ja vinkkejä rahoitushakuihin Seinäjoella

– Kaikki lähtee ideasta. Ja kun sinulla on hyvä idea, siitä tulee usein parempi, kun sen jakaa kaverin kanssa eli siis tekee yhteistyötä, tiivisti Silta- ja Valo-Valmennusyhdistysten toimitus- ja arvojohtaja Kimmo Kumlander Seinäjoella uuden hankkeen pilottipajassa. Seinäjoella järjestettiin 9.6. Yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytysten parantaminen -koordinaatiohankkeen ensimmäinen ideointityöpaja, yhteistyössä Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen kanssa. Tapahtumassa keskusteltiin Seinäjoen alueella kytevistä ideoista. Tapahtuman tavoitteena oli koota työllistymisen tukemisen parissa työskenteleviä toimijoita yhteen ja tarjota tietoa ja tukea ESR+ -hankehakuihin sekä työllistymiseen liittyvien toimivien mallien skaalaamiseen eli kehittämiseen ja levittämiseen.

Ideointiaamupäivän puhujina toimi Kimmo Kumlanderin lisäksi uudelleenkäyttöön liittyvän työllistymistyön ja vihreän siirtymän asiantuntija Kirsi Helin Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksesta.

Vinkkejä ESR+ -hankehakuihin

Tapahtuman päätteeksi pidettiin yhteinen ideointityöpaja, jossa osallistujat pääsivät verkostoitumaan ja ideoimaan toimivia hanketoteutuksia. Kimmo Kumlander tarjosi ryhmille vahvaa sparrausapuaan ideointiin. Kiinnostusta herätti erityisesti hankkeiden kirjoittamiseen liittyvät tärpit sekä ESR-hankkeiden uudet tuulet. Toimijoilta saadun palautteen mukaan tapahtuma oli hyödyllinen, koska se tarjosi hyvän tilaisuuden verkostojen vahvistamiseen sekä antoi työkaluja tuleviin hankehakuihin valmistautumiseen ja muuhun toimintojen kehittämiseen. ESR+ -hauissa avainasemassa on hyvä kumppanuusverkosto.

Ideointiaamupäivän toteutusta fasilitoivat aluetyön päällikkö Elina Esala ja kehittäjä Anna Ojapelto-Multala. Ideointipaja oli myös koordinaatiohankkeen pilottitapahtuma, jossa haettiin hyviä tapoja tuottaa onnistunut työpaja.

Millainen kokemus hankkeen ensimmäinen työpaja oli ja mitä tilaisuudesta kannattaa ottaa mukaan seuraaviin yli 70 alueelliseen työpajaan, joita hankkeessa tullaan seuraavan viiden vuoden aikana ympäri Suomen järjestämään?

– Mukavaa nähdä, että verkostoitumista tapahtui silminnähden, totesi Elina Esala. – Osa oli jo vanhoja tuttuja, mutta uusiakin kontaktejakin syntyi. Tilaisuudessa käytiin hyviä keskusteluja yhteistyön mahdollisuuksista.

– Työpajapilotissa syntyi osallistujien kesken paljon vapaamuotoista keskustelua. Tällaiselle on hyvä varata riittävästi aikaa myös tulevissa tapahtumissa, summasi Anna Ojapelto-Multala.