Vaikuttavuussijoittamisen selvitys tunnisti kolme päähaastetta yhteiskunnallisiin yrityksiin sijoittamisessa

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen selvityksessä kartoitettiin vaikuttavuussijoittamisen mahdollisuuksia yhteiskunnallisten yritysten rahoitusmuotona. Raporttiin haastateltiin yhdeksää vaikuttavuussijoittamisen kentällä toimivaa suomalaista asiantuntijaa. Selvitys on ensimmäinen laatuaan Suomessa.


Selvityksen mukaan vaikuttavuussijoittamisessa on paljon potentiaalia yhteiskunnallisten yritysten rahoitusmuotona ja akuuttien yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisessa. Yksityisen rahan kiinnostus sosiaaliseen vaikuttavuuteen on kasvussa. Samalla julkinen ja säätiöpohjainen rahoitus on entistä tulosperusteisempaa. 

Mitä vaikuttavuussijoittaminen on? 

Vaikuttavuussijoittamisessa (Impact Investing) sijoittaja tietoisesti tavoittelee taloudellisen tuoton rinnalla ympäristöön tai yhteiskuntaan kohdistuvaa mitattavaa vaikuttavuutta. (Sitra 2017.)

Vaikuttavuuden mittaamisessa ja todentamisessa on otettu harppauksia viime vuosina ja systeemisen muutoksen rahoitusmallit kasvattavat suosiota ympäri maailmaa. Kysyntää ja tarjontaa löytyy, mutta myös esteitä ja riskejä.  

Selvityksessä tunnistettiin kolme päähaastetta yhteiskunnallisiin yrityksiin sijoittamisessa: 

  1. Näkymä kasvavaan markkinaan ei ole riittävän uskottava ja kirkas
  2. Sijoitusten synnyttämästä lisäarvosta ja vaikuttavuudesta on kyettävä viestimään paremmin 
  3. Aiemmista esimerkeistä, niiden opeista ja menestystarinoista ei ole riittävästi tietoa. 

Vaikuttavuussijoittamisen ekosysteemi kaipaa vetäjää

Vaikuttavuussijoittaminen on keskellä rahoitusmarkkinoiden ja julkisen sektorin suurempaa muutosta. Sen odotetaan vastaavan sekä siihen, miten julkisen sektorin kestävyysvajetta rahoitetaan, että toimivan airuena kohti vastuullisempia rahoitusmarkkinoita. 

Vaikuttavuussijoittaminen ilmiönä kehittyy ja kasvaa, mutta vauhti Suomessa nähdään liian hitaana. Ekosysteemin koetaan olevan toimintatavoiltaan hajanainen.

Vaikuttavuussijoittamisen ekosysteemiin Suomessa kaivataan  suunnannäyttäjää. Kentällä tapahtuu paljon, mutta siitä viestitään vähän. Yhteiset pelisäännöt, jotka ottaisivat huomioon niin sijoittajien, yrittäjien kuin julkisen sektorin tarpeet, kirkastaisivat suuntaa, johon Suomessa halutaan mennä.

Ratkaisuihin tarvitaan kumppanuuksia, vetovastuuta ja viestintää

Selvityksessä on esitelty politiikkasuosituksia ja toimenpiteitä, joilla vastataan haasteisiin. Suosittelemme esimerkiksi vaikuttavan rahoituksen foorumin ja yhteiskunnallisia yrityksiä rahoittavan vaikuttavuusrahaston perustamista. 

Osaamiskeskuksen yhtenä tarkoituksena on tuoda yhteen yhteiskunnallisia yrittäjiä ja sijoittajia sekä toimia tiedonvälittäjänä kumpaankin suuntaan. Selvitys voi toimia pohjana uudenlaiselle yhteistyölle myös pidemmällä aikavälillä ja edistää yhteisötalouden ja sosiaalisten innovaatioiden syntymistä ja kasvuedellytyksiä Suomessa. 

Tutustu vaikuttavuussijoittamisen selvitykseen

>> Lataa selvitys (pdf): Vaikuttavuussijoittaminen yhteiskunnallisten yritysten rahoitusmuotona

Selvityksen on koostanut osana Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintamahdollisuuksien parantaminen -hanketta konsultti Linda Lehto. Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksessa selvityksen löydöksistä vastaa yhteyspäällikkö Mika Ala-Kauhaluoma Kuntoutussäätiöstä. 

Kysy lisää

Linda Lehto
+358 44 761 5200
linda@launisjalehto.com

Mika Ala-Kauhaluoma
+358 44 781 3096
mika.ala-kauhaluoma@kuntoutussaatio.fi

Teksti: Linda Lehto ja Mika Ala-Kauhaluoma

Linda Lehto on yhteiskunnallinen yrittäjä ja johdon konsultti perustamassaan Launis & Lehto konsulttitoimistossa. Parhaillaan hän työskentelee yritysvastuun, vaikuttavuussijoittamisen ja nuorten muutoksentekijöiden voimaannuttamisen parissa.

VTT Mika Ala-Kauhaluoma työskentelee yhteyspäällikkönä Kuntoutussäätiössä ja yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksessa asiantuntijana.  Hänen vastuualueenaan ovat erityisesti sosiaalisiin innovaatioihin, osallisuuden edistämiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvät teemat. Viimeisten vuosien aikana hän on ollut käynnistämässä ja toteuttamassa useita teemoihin liittyviä tutkimus-, arviointi- ja kehittämishankkeita.