AjankohtaistaAsiantuntijalta

Osaamisen kehittämisen monimuotoisuus

AjankohtaistaAsiantuntijalta

Mentorit yhteiskunnallisen yrittäjän tukena

Kokeneen yhteiskunnallisen yrittäjän tai yhteiskunnallisen yrittäjyyden erityispiirteet tuntevan asiantuntijan tuki on kullanarvoisen tärkeää uudelle yhteiskunnalliselle yrittäjälle. Yhteiskunnallisen yrittäjyyden osaamiskeskuksen mentoriverkosto…

AjankohtaistaAsiantuntijaltaOsatyökykyisyys

Yhteisötalous ja yhteiskunnalliset yritykset työllistymistä edistämässä

Työhön integroivat yhteiskunnalliset yritykset ovat olennainen osa Euroopan taloutta ja yhteiskuntaa. Ne tarjoavat ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin, ja niiden merkitys on…

AjankohtaistaAsiantuntijaltaOsatyökykyisyys

Tuetun työllistymisen kustannusvaikuttavuus 

Tuetun työllistymisen kustannus-vaikuttavuusanalyysi mittaa parasta terveyshyötyä käytettävissä olevien voimavarojen puitteissa. Hyviä kansainvälisiä esimerkkejä löytyy, mutta Suomessa aiheesta ei olla tehty…

AjankohtaistaAsiantuntijalta

Miten osoittaa yhteiskunnallisen yrityksesi tuottamat vaikutukset? 

Yhteiskunnalliset yritykset tuottavat monenlaista hyötyä asiakkailleen, muille sidosryhmilleen ja koko yhteiskunnalle. Tuotetut hyödyt voidaan mitata ja osoittaa SROI-arviointimenetelmän avulla.

AjankohtaistaAsiantuntijalta

Skaalaamalla lisää työllisyyttä – toimivat työllistymisen mallit hukkuvat jatkuvassa kehitystyössä

Osatyökykyisten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllisyysasteen nostaminen on ollut jo pidemmän aikaa niin EU:n kuin Suomenkin intresseissä. Tähän…

Asiantuntijalta

Osatyökykyiset ja osaamisen kehittäminen

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus kokoaa hyviä toimintamalleja osatyökykyisten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllisyyden edistämiseksi. Malleja ja niihin liittyviä teemoja…

AsiantuntijaltaSosiaaliset innovaatiot

Sosiaaliset innovaatiot yhteistyönä

Sosiaaliset innovaatiot ovat vaikeasti hahmottuva ilmiö. Yksi tapa lisätä sosiaalisten innovaatioiden ymmärrystä on tarkastelu yhteistyön näkökulmasta. Innovaatiot jäsentyvät yhteistyöksi sekä…

Asiantuntijalta

Missiolähtöinen brändäys on yhteiskunnallisten yritysten kilpailuvaltti

Onnistunut missiolähtöinen brändäys on keskeinen osa vaikuttavaa markkinointiviestintää, jolla yhteiskunnallisen yrityksen tuotteen tai palvelun ainutlaatuisuus tuodaan esiin. Parhaimmillaan se myös…

AjankohtaistaAsiantuntijaltaTutkimus

Tutkimukselle yhteiskunnallisista yrityksistä on tarvetta

Yhteiskunnallinen yrittäjyys on tulevaisuuden liiketoimintaa, josta tarvitaan ajantasaista tutkimusta ja tietoa. Yhteiskunnallisen yrittäjyyden tutkijat ja alan toimijat kokoontuivat pohtimaan keinoja…

AjankohtaistaAsiantuntijalta

Onko nyt yhteiskunnallisen yritystoiminnan vallankumouksen aika?

Yhteiskunnallinen yritystoiminta on ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Meidän ei pidä tavoitella vain sen nostamista yritystoiminnan valtavirtaan, vaan tarvitaan vallankumous. Koko…

AjankohtaistaAsiantuntijaltaOsatyökykyisyys

Yhteistyöstä ekosysteemeihin

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus kokoaa hyviä toimintamalleja osatyökykyisten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllisyyden edistämiseksi. Malleja ja niihin liittyviä teemoja…