Suomen sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskus otti uusia askelia

Kansallisen osaamiskeskuksen valmistelun aikana syntyi sosiaalisten innovaatioiden arviointityökalu ja oma teemapäivä sosiaalisten innovaatioiden kehittäjille, rahoittajille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille. Rahoituspäätöksiä osaamiskeskuksen jatkosta odotellaan kesän korvilla.


Suomessa valmisteltiin vuoden 2023 aikana sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskusta Euroopan unionin aloitteesta ja tuella. Unionin tavoitteena on löytää kestäviä ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin ja tukea innovaatioiden käyttöönottoa jäsenmaissa. Sosiaalisia innovaatioita voi syntyä esimerkiksi yhteiskunnallisissa yrityksissä, kun etsitään ratkaisuja heikossa asemassa olevien työllistämisen ja osallisuuden tueksi.

Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen kansallisessa valmistelussa otettiin viime vuonna konkreettisia askeleita. Työn tuloksena syntyi sosiaalisten innovaatioiden arviointityökalu. Lisäksi järjestettiin Suomen ensimmäinen Sosiaalisten innovaatioiden päivä aiheesta kiinnostuneille kehittäjille ja rahoittajille.  

Mukana valmisteluhankkeen verkostossa olivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lisäksi SOSTE, Kuntaliitto, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kuntoutussäätiö, LUT-yliopisto ja Silta-Valmennusyhdistys. Valmistelun tukena ja perustana toimii jatkossa Innokylä, joka on innovaatioiden yhteiskehittämistä, kokoamista ja levittämistä tukeva THL:n verkkopalvelu. Valmistelua rahoitti Euroopan sosiaalirahasto.

Työväline innovaatioiden arviointiin

Hankkeessa kehitetty arviointityökalu tukee sosiaalisten innovaatioiden arviointia, jäsenneltyä kokoamista ja levittämistä. Työkalua testattiin syksyn 2023 aikana arvioimalla noin kymmenen sosiaalisen innovaation aihiota. Työkalu viimeisteltiin testaajilta saadun palautteen perusteella. Kuntoutussäätiön kehittämispäällikkö Farid Ramadanin mukaan testaajat kokivat, että jo arviointilomakkeen täyttäminen auttoi kehittämään omaa toimintaa.

Työkalua voi käyttää kuka tahansa oman kehittämistyön tukena. Sen jalostaminen jatkuu, ja työkalua hyödynnetään esimerkiksi Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen -koordinaatiohankkeessa työllistymistä edistävien mallien arvioinnissa.

Sosiaalisten innovaatioiden arviointityökalu Innokyla.fi:ssä >>

Sosiaalisten innovaatioiden päivä

Marraskuinen Sosiaalisten innovaatioiden päivä oli yksi toivottu askel tiellä kohti osaamiskeskusta. Hybriditapahtuma kokosi yhteen rahoittajia, kehittäjiä ja arvioijia. Se tarjosi ajankohtaista tietoa sosiaalisten innovaatioiden ekosysteemeistä. Tapahtumassa toteutettiin lisäksi Innokylän ”leijonan luola”, jossa rahoittajaraati arvioi potentiaalisten sosiaalisten innovaatioiden pitsauksia ja toteutusmahdollisuuksia. Helsingissä pidetyn päätilaisuuden lisäksi järjestettiin satelliittitapahtumat Kuopiossa, pääkaupunkiseudulla ja verkossa.

Tapahtuman tuottajien mukaan rahoitusasiantuntijoiden rooli oli uudessa tilaisuudessa merkittävä. Eri rahoittajien väliselle yhteistyölle ja heidän osaamisensa lisäämiselle on tarvetta erityisesti yhteisötalouden ja sosiaalisten innovaatioiden teemoissa. Seuraava sosiaalisten innovaatioiden päivä järjestetään 7.11.2024.

Konseptista suuntaviivat jatkovalmistelulle

Valmisteluhankkeen kokeilujen perusteella osaamiskeskukselle määriteltiin konsepti eli sen keskeiset tehtävät ja toimintamuodot tulevaisuudessa. Osaamiskeskuksen päätavoitteena on edistää innovaatioiden kehittämistä ja käyttöönottoa sekä helpottaa niiden arviointia.

Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen ydintoimintoja ovat osaamisen vahvistaminen ja jakaminen, tiedon kokoaminen ja välittäminen sekä vaikuttaminen ja viestintä. Osaamiskeskus edistää kehittäjien innovaatiokyvykkyyttä jakamalla työkaluja ja osaamista. Se kokoaa yhteen keskeisiä verkostoja ja tukee kehittäjien ja rahoittajien välistä vuorovaikutusta. Osaamiskeskus lisää tietoa sosiaalisista innovaatioista ja niiden hyödyistä sekä rahoitusmahdollisuuksista. Se tukee kansallista sosiaalisten innovaatioiden strategiatyötä ja toimii osana EU:n osaamiskeskusten verkostoa, mikä varmistaa tiedonvaihdon ja vertaisoppimisen.

Suomen osaamiskeskuksen käynnistämiseen ja toteuttamiseen on haettu rahoitusta osana kuuden EU-jäsenmaan konsortiota. Hakutuloksia on luvassa kesän korvilla.

Tutustu sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen konseptiin Innokylän sivuilla >>

Teksti: Veera Laurila

Veera Laurila työskentelee kehittämispäällikkönä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Yhdenvertaisuus-yksikössä. Hän on toiminut useissa ESR-hankkeissa, joiden teemoja ovat olleet osallisuus, työllisyyden edistäminen, julkiset hankinnat ja viimeisimpänä yhteisötalous sekä yhteiskunnalliset yritykset. 

Lisätietoa osaamiskeskuksen valmistelusta

Haluatko seurata sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen kehittämistä? Anna yhteystietosi Innokylä.fi -palvelun käyttöön lomakkeella, niin saat päivityksiä tulevista askelista.