Ansainta- ja hinnoittelumalli


Valitse kolme hinnoittelumallia ja mieti, miten yrityksesi toiminta muuttuisi näitä malleja soveltamalla.