Ansainta- ja hinnoittelumalli

Valitse kolme hinnoittelumallia ja mieti, miten yrityksesi toiminta muuttuisi näitä malleja soveltamalla.