Arvonluontikartta


Arvonluontikartan avulla varmistat, että tuotteesi tai palvelusi vastaavat asiakaan, käyttäjän ja loppuhyötyjän tarpeisiin ja odotuksiin. Jos saat kartan eri puoliskot sopimaan toisiinsa (tuotteesi luo asiakkaan haluamia onnistumisen kokemuksia ja lievittää kipupisteitä), olet onnistunut luomaan asiakkaalle arvoa. Tämä kertoo siitä, että tuotteillesi ja palveluillesi löytyy todennäköisesti kysyntää.

Aloita arvonluontikartan täyttäminen maksavan asiakkaan profiililla. Tämän jälkeen voit kokeilla sitä myös muille kohderyhmille. Loppuhyötyjän tarpeiden kartoitus syventää ymmärrystäsi vaikuttavuusketjun tavoitteista ja toimenpiteistä.