Ekosysteemikartta


Kirjaa ekosysteemikartan ytimeen yrityksesi vaikuttavuusvisio. Kartoita kaikki toimintasi kannalta merkitykselliset kumppanit, sidosryhmät, alihankkijat, asiakkaat ja loppuhyötyjät. Ratkaiseeko joku muukin samaa yhteiskunnallista ongelmaa tällä hetkellä? Voisiko kilpailijasta tulla kumppani? Miten yhteiskunnan eri sektorit ovat osallisina ekosysteemissä?

Keskity ongelmaan yleisesti, älä mieti vain omaa liikeideaasi. Ota mukaan yllättäviä uusia toimijoita, jotka tuottavat lisäarvoa liiketoiminnallesi. Mieti kartoituksen jälkeen, miten ekosysteemissä luodaan uutta arvoa? Miten voisit parantaa arvolupaustasi yhteistyön tuomilla eduilla?